De OVA in het kort

De OVA is een zelfstandige, algemene vereniging, voor iedere oudere, ongeacht sociale positie en levensbeschouwing. De vereniging wil een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving.

Het bestuur bespreekt maandelijks de lopende zaken, stelt met de activiteitencommissie het activiteitenprogramma vast, bereidt de belangenbehartiging via de COSBO voor, formuleert adviezen aan derden enzovoort. 

Elk jaar is er minimaal 1 algemene ledenvergadering waar het bestuur verantwoording aflegt en plannen bekendmaakt. De leden nemen daarover beslissingen.

U wordt lid met een contributie van € 25,00 per jaar, uw partner kan voor € 20,00 lid worden. Wij innen de contributie graag via automatische incasso. Minder draagkrachtige ouderen kunnen een voucher (een soort vrijkaart) krijgen voor deelname aan de OVA-activiteiten en het OVA-lidmaatschap.

Bij de OVA wordt al het werk gedaan door vrijwilligers, zij zijn erg belangrijk in de vereniging. Zij nemen allerlei taken op zich: activiteiten organiseren, SeniorenJournaal bezorgen, zieken bezoeken, bestuurswerk enzovoort.

Binnen de OVA is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven en vrijwilligers zijn van harte welkom, bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten, maar ook voor een bestuurs- of commissiefunctie.

In Almelo heeft de OVA een innige samenwerking met de Almelose KBO en PCOB, grotendeels georganiseerd in de Stichting COSBO (Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen). De belangenbehartiging wordt via de COSBO gezamenlijk aangepakt, de drie organisaties geven onder de paraplu van de COSBO samen het SeniorenJournaal uit, organiseren samen de Zomerschool en werken samen met de onafhankelijke clientenondersteuners van Almelo Sociaal.

 

Lees hier meer over: 

De vereniging

De activiteiten

De belangenbehartiging

Persoonlijk advies en ondersteuning

Voordelen van het lidmaatschap