In de uitnodiging voor de OVA-ledenvergadering op 12 april stonden helaas een aantal fouten bij de aanmeldadressen. Onze welgemeende excuses hiervoor.
Hieronder nog eens de uitnodiging, nu met correcte aanmeldgegevens. We hopen nog op een flink aantal aanmeldingen.
 
Herinnering
Uitnodiging ledenvergadering Ouderenvereniging Almelo.
Datum: dinsdag 12 april 2022
Aanvang: 11.30 uur
Plaats: Clubgebouw De Kauwe, Rietstraat 222 A te Almelo
 
Beste leden van de OVA,
De OVA is een vereniging, waar u lid van bent. Een keer per jaar houden we een huishoudelijke ledenvergadering. Het bestuur nodigt U graag uit voor deze jaarlijkse ledenvergadering.
Dit jaar krijgt u tijdens deze bijeenkomst een Indische lunch aangeboden.
 
Ontvangst met koffie vanaf 11.30 uur.
Daarna beginnen we om 12.00 uur met de Indische maaltijd.
Om 13.30 starten we met de ledenvergadering
We eindigen met een drankje
We houden voor zover nodig alle Coronaregels in acht.
In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u zich opgeeft voor deze ledenbijeenkomst, zie verderop hierover meer.
 
De agenda van de vergadering:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ledenvergadering 16 juni 2021
3. Inhoudelijk jaarverslag 2021
4. Financieel Jaarverslag 2021 en verslag kascommissie
5. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2023
6. Benoeming 2 leden van de kascommissie 2022
7. Bestuurszaken:
a. Aftredende en herbenoembare leden (voor 2 jaar):
Henk Snoeijer als voorzitter
Hans Buijs als penningmeester
b. Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is nog in gesprek met kandidaten
8. Belangenbehartiging en de COSBO; mondeling verslag
9. Activiteitencommissie
Verslag van het afgelopen jaar en plannen voor komende activiteiten
10. Rondvraag
11. Afscheid van bestuurslid Henk Stapper
 
Het inhoudelijk jaarverslag en financieel verslag over 2021 liggen ter inzage voor en tijdens de ledenvergadering en zijn op te vragen bij de secretaris Florieke Schmal.
Namens het bestuur,
Florieke Schmal 1e secretaris.
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan nog tot 8 april
Bij uw aanmelding graag vermelden: uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel lidnummer ( pasje) en dieetwensen.
Aanmelden:
• Per e-mail: florieke.schmal@ouderenverenigingalmelo.nl
• Per telefoon: Cobi Noordhoff, 0546 860948
P.S. Wilt u zich aanmelden maar heeft u een probleem met het vervoer, dan zoeken we samen naar een oplossing. U dient dit dan wel bij uw aanmelding te vermelden.