“Een jihad van liefde”en Etty Hillesum

Lezing door Marita Klein

Op vrijdag 28 april a.s. is de maandelijkse OVA-morgen in het Huis van Katoen en Nu. We leven toe naar de vieringen op 4 en 5 mei door een lezing te geven over de “Djihad van Liefde” en Etty Hillesum.

Marita Klein vertelt over Etty Hillesum en Mohamed El Bachiri, de schrijver van “Djihad van Liefde”. Beiden hebben gemeen dat ze flink te lijden hebben gehad onder vijandige krachten.Toch komen beiden, ieder vanuit eigen overtuiging en levenswijsheid, tot de conclusie dat haat je nergens brengt en liefde en vergeving in elke situatie vrede brengt. Marita Klein zal over beiden en hun weg vertellen.

De morgen begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur, voor de liefhebbers is er aansluitend een eenvoudige broodmaaltijd (vrije gift). De bijdrage voor leden van de ouderenbonden is € 7,50, niet-leden betalen € 9,50. incl. koffie/thee.

U kunt zich aanmelden, bij voorkeur via een mail, bij: Hilly van Stuivenberg: hillyvanstuivenberg505@gmail.com; telefoon: 06-47132442.

Aanmelden kan tot 20 april, daarna krijgt u bericht van Hilly.

“Een jihad van liefde”en Etty Hillesum

Lezing door Marita Klein