Datum/Tijd
Date(s) - 13-03-2019
12:00 - 15:00

Locatie
Clubgebouw de Kauwe

Categorieën


Uitnodiging ledenvergadering Ouderenvereniging Almelo

Datum: woensdag 13 maart 2019
Tijd 12.00 uur !!!!!
Plaats: De Kauwe, Rietstraat 222a, Almelo

Beste leden van de OVA,
Graag nodigt het bestuur u uit voor de ledenvergadering van de Ouderenvereniging Almelo op woensdag 13 maart 2019. Omdat we veel waarde hechten aan goede onderlinge contacten beginnen we om 12.00 uur met een informele en eenvoudige lunch.

Om 13.00 uur begint de ledenvergadering, zie hieronder de agenda.
Om 13.30 uur zal Marjon Wesseling ons vermaken met haar verhalen.

De agenda ziet er als volgt uit:
Opening en mededelingen
Verslag ledenvergadering 11 april 2018
Inhoudelijk jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2018 en verslag kascommissie
Begroting 2020
Vaststelling contributie 2020; opnieuw € 25 per lid en € 20 voor de partner.
Benoeming 2 leden van de kascommissie 2019
Aanpassing van het huishoudelijk reglement.
Stand van zaken FASv, NVOG en NBvON.
Bestuurszaken
a. Benoeming Florieke Schmal als 1e secretaris ( belast met bestuurszaken
b. Benoeming Henk Kloosterhof als 2e secretaris (belast met ledenbeheer)
c. Herbenoeming Cobi Noordhoff en Roel Dragt als bestuurslid
Speech voorzitter
Rondvraag en sluiting.

In verband met de lunch is aanmelding nodig. Graag vóór 10 maart. Dat kan bij Ans Ardesch: ans.ardesch@ouderenverenigingalmelo.nl; telefoon: 06-81 01 02 94 of bij Lokke de Haan: lokke.dehaan@ouderenverenigingalmelo.nl; telefoon: 0546-864734.
Het inhoudelijk jaarverslag, het financieel verslag over 2018, de begroting 2020 en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage voor en tijdens de ledenvergadering en zijn op te vragen bij de secretaris.

Namens het bestuur,
Henk Kloosterhof, secretaris.