Datum/Tijd
Date(s) - 24-03-2016
13:30 - 14:00

Locatie
Clubgebouw de Kauwe

Categorieën


Uitnodiging ledenvergadering Ouderenvereniging Almelo.

Datum:  donderdag 24 maart

Tijd         13.30 uur

Plaats:    Clubgebouw “De Kauwe”, Rietstraat 222a  Almelo

Beste leden van de OVA,

Graag nodigt het bestuur U uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Ouderenvereniging Almelo

We beginnen om 13.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

  • Opening en mededelingen
  • Verslag ledenvergadering 18 maart 2015
  • Inhoudelijk jaarverslag van de secretaris
  • Financieel jaarverslag van de penningmeester
  • Benoeming nieuwe bestuursleden;
  • Voorstel om Roel Dragt te benoemen tot penningmeester;
  • Voorstel om Marijke Mogendorff te benoemen tot aspirant bestuurslid
  • Rooster van aftreden en herbenoeming; reglementair treden Lokke de Haan en Henk Kloosterhof af.  Het bestuur stelt voor beiden opnieuw te benoemen. 

Tegenkandidaten kunnen worden ingediend bij de secretaris.

  • Toekomstplannen
  • Rondvraag en sluiting

Het is bekend dat op elke donderdag om 14.00 uur er een bingo wordt georganiseerd.

Het bestuur nodigt alle aanwezigen uit na afloop van de ledenvergadering deel te nemen aan de bingo.  De prijzen worden deze middag beschikbaar gesteld door het bestuur.

De verslagen onder punt 3 en 4 liggen ter inzage voor en tijdens de ledenvergadering en bij de secretaris.

Namens het bestuur,

Henk Kloosterhof, secretaris