Datum/Tijd
Date(s) - 29-03-2017
14:00 - 17:00

Locatie
Bibliotheek Almelo

Categorieën


Beste leden van de OVA, 

Graag nodigt het bestuur U uit voor de ledenvergadering van de Ouderenvereniging Almelo op woensdag 29 maart 2017, 14.00 uur, Bibliotheek Almelo.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ledenvergadering 21 september 2016
  3. Inhoudelijk jaarverslag 2016
  4. Financieel Jaarverslag 2016
  5. Activiteitenplan 2017
  6. Stand van zaken NBvON, NVOG en FASv.
  7. Bestuurszaken
  8. Rondvraag en sluiting.

PAUZE

Na de pauze zal Herman Reckman van het Filmhuis Almelo een aantal oude films over Almelo van vroeger vertonen.

Het inhoudelijk jaarverslag en financieel verslag over 2016  liggen  ter inzage voor en tijdens de ledenvergadering en zijn op te vragen bij de secretaris.

Namens het bestuur,

Henk Kloosterhof,  secretaris.