Datum/Tijd
Date(s) - 11-04-2018
14:00 - 16:30

Locatie
Clubgebouw de Kauwe

Categorieën


Uitnodiging ledenvergadering Ouderenvereniging Almelo.

Datum:   woensdag 11 april 2018

Tijd         14.00 uur

Plaats:    De Kauwe Rietstraat 222a in  Almelo

Beste leden van de OVA,

Graag nodigt het bestuur U uit voor de ledenvergadering van de Ouderenvereniging Almelo op woensdag 11 april 2018

We beginnen om 14.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ledenvergadering 29 maart 2017
 3. Inhoudelijk jaarverslag 2017
 4. Financieel Jaarverslag 2017 en verslag kascommissie
 5. Begroting 2018
 6. Benoeming 2 leden van de kascommissie
 7. Stand van zaken NBvON, NVOG en FASv.
 8. Bestuurszaken
  1. Benoeming  Rembrandt de Vries als voorzitter
  2. Herbenoeming Henk Kloosterhof als secretaris en Lokke de Haan als lid
  3. Benoeming Hans Buijs als penningmeester (was al bestuurslid)
  4. Benoeming Henk Stapper als lid
 9. Rondvraag en sluiting.

   PAUZE

  Na de pauze wordt er een korte voorlichting gegeven over de verschillende faciliteiten die de leden hebben:

  1. Hulp bij aangifte belastingen (HUBA). Door Lucy Legebeke
  2. Korting op de zorgpremie; hoe werkt dat? Door Hans Buis of Henk Stapper
  3. Collectieve zorgverzekering via gemeente als je op bijstandsniveau zit. Door Rembrandt de Vries
  4. De vrijwillige ouderenadviseur ( VOA) voor allerlei vragen over zorg, huishoudelijke hulp, WMO enzovoort. Door Theo Vleerbos
  5. Korting bij medische keuring voor 75-jarigen.  Door Henk Kloosterhof
  6. Allerlei gezellige activiteiten.  Door Lokke de Haan
  7. De website. Door Roel Dragt 

Het inhoudelijk jaarverslag en financieel verslag over 2017  liggen  ter inzage voor en tijdens de ledenvergadering en zijn op te vragen bij de secretaris.

Namens het bestuur,

Henk Kloosterhof,  secretaris.