Uitnodiging ledenvergadering Ouderenvereniging Almelo

Dinsdag 12 april 2022, 11.30 uur ontvangst.
Clubgebouw De Kauwe, Rietstraat 222 A te Almelo

Beste leden van de OVA,
De OVA is een vereniging, waar u lid van bent. Een keer per jaar houden we een algemene ledenvergadering. Het bestuur nodigt u graag uit voor deze jaarlijkse ledenvergadering van de Ouderenvereniging Almelo.

We beginnen de bijeenkomst om 12.00 uur met een Indische maaltijd. Om 13.30 starten we met de ledenvergadering.
In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de ledenvergadering, zie verder onderaan dit bericht.
We houden voor zover nodig alle Coronaregels in acht.

De agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ledenvergadering 16 juni 2021
3. Inhoudelijk jaarverslag 2021
4. Financieel Jaarverslag 2021 en verslag kascommissie
5. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2023
6. Benoeming 2 leden van de kascommissie 2022
7. Bestuurszaken
a. Aftredende en herbenoembare leden (voor 2 jaar):
– Henk Snoeijer als voorzitter
– Hans Buijs als penningmeester
b. Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is nog in gesprek met kandidaten
8. Belangenbehartiging en de COSBO; mondeling verslag
9. Activiteitencommissie
Verslag van het afgelopen jaar en plannen voor komende activiteiten
10. Rondvraag
11. Afscheid van bestuurslid Henk Stapper.
Het inhoudelijk jaarverslag en het financieel verslag over 2021 liggen ter inzage voor en tijdens de ledenvergadering en zijn op te vragen bij de secretaris Florieke Schmal.
.
Namens het bestuur,
Florieke Schmal 1e secretaris.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met maandag 4 april.
Bij uw aanmelding graag vermelden: uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel lidnummer (pasje) en dieetwensen.

Aanmelden:
Per e-mail: floriekeschmal@ouderenverenigingalmelo.nl
Per post: Florieke Schmal, De Wingerd 98, 7607MH Almelo.
Per telefoon: Cobi Noordhoff, 0546 860948.

P.S. Wilt u zich aanmelden maar heeft u een probleem met het vervoer, dan zoeken we samen naar een oplossing. U dient dit dan wel bij uw aanmelding te vermelden.

Bekijk hier het jaarverslag 2021