Afscheid Henk Stapper

Henk Stapper is onlangs als bestuurslid afgetreden. Henk gaf in het verleden de aanzet tot de oprichting van de OVA en hij heeft zich daarna voortdurend ingezet voor de OVA, voor het organiseren van activiteiten en voor de belangen van ouderen. Leden van het bestuur...

Een bericht van Vislust

AHV Vislust programma Veteranen 2022 (55+) Voor alle leden van 55 jaar en ouder organiseert de veteranencommissie in de periode van mei t/m september diverse activiteiten. Gezellig om mee te doen, leerzaam en ontspannend. Meedoen is belangrijker dan winnen. En het...

Vrijheidsmaaltijd op 5 mei

Bericht van de Stichting In Vrijheid Herdenken Almelo: Het landelijk comité 4 en 5 mei is een aantal jaren geleden begonnen met de vrijheidsmaaltijden op 5mei. Uitgangspunt van dit initiatief is: “Vrijheid bespreek je aan tafel”. In heel het land worden zodoende op 5...

Aanmelding voor ledenvergadering

In de uitnodiging voor de OVA-ledenvergadering op 12 april stonden helaas een aantal fouten bij de aanmeldadressen. Onze welgemeende excuses hiervoor. Hieronder nog eens de uitnodiging, nu met correcte aanmeldgegevens. We hopen nog op een flink aantal aanmeldingen.  ...

Algemene Ledenvergadering OVA

Uitnodiging ledenvergadering Ouderenvereniging Almelo Dinsdag 12 april 2022, 11.30 uur ontvangst. Clubgebouw De Kauwe, Rietstraat 222 A te Almelo Beste leden van de OVA, De OVA is een vereniging, waar u lid van bent. Een keer per jaar houden we een algemene...