Bij het Huis van Katoen en Nu konden we onlangs met de OVA een insectenhotel maken. Het was een heel gezellige morgen: hard door werken maar iedereen ging met een insectenhotel naar huis….Mooi voor de deelnemers en mooi voor de insecten..