De OVA heeft een bestuur

De OVA heeft een bestuur.

Het bestuur bespreekt maandelijks de lopende zaken, stelt het activiteitenprogramma vast, formuleert adviezen aan derden enzovoort. De bestuursleden helpen zelf ook mee bij de activiteiten van de vereniging. Het bestuur stelt zich hieronder voor.

Lijkt het u interessant om eens een bestuursvergadering bij te wonen? Dat kan! Wel graag uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij de secretaris.


 

Henk Snoeijer

Henk Snoeijer

voorzitter

Voorzitter, 1e vertegenwoordiger bij de FASv, lid bestuur COSBO.

Mijn naam is Henk Snoeijer, ik ben 74 jaar (2021) en woon in Almelo. Voor mijn pensionering heb ik 30 jaar gewerkt binnen het sociale domein in zowel inhoudelijke als leidinggevende functies. 

Ik ben lid  van de OVA geworden omdat ik het belangrijk vind dat ouderen elkaar blijven ontmoeten, voor informatie over diverse actuele zaken en ook omdat ik de belangenbehartiging van senioren in Almelo belangrijk vind. De OVA is een vereniging  met veel activiteiten die veel ouderen moeten aanspreken.

Ik hoop als voorzitter aan dit alles een actieve bijdrage  te kunnen leveren.

snoeijerhenk@gmail.com


 

Hans Buijs

Hans Buijs

Penningmeester, 2e vertegenwoordiger OVA bij de FASv, lid dagelijks bestuur Almelo Sociaal

Mijn naam is Hans Buijs, 67 jaar (2021) en ik ben sinds 2016 lid van het (dagelijks) bestuur van de OVA.

De overheid blijft actief om nog steeds veranderingen door te voeren die de snelgroeiende groep senioren raken. Reden om naast zinvolle en leuke activiteiten ook met name de belangenbehartiging niet uit het oog te verliezen.  Deze combinatie vind ik terug in de OVA.

Naast mijn werk in het bedrijfsleven (Financieel Management) ben ik ook actief geweest als bestuurder van een gewest van een landelijke ouderenbond en lid van het dagelijks bestuur van de COSBO (de organisatie waarbij de OVA in Almelo voor de plaatselijke belangenbehartiging is aangesloten).

De OVA heeft zich bewezen als een jonge actieve vereniging die veel gewaardeerde steun geeft met leuke, nuttige activiteiten. Ook persoonlijke aandacht voor haar leden wordt niet vergeten. Een vereniging waarvoor je je graag wilt inzetten.

hans.buijs@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Florieke Schmal

Florieke Schmal

1e Secretaris, bestuurszaken

Mijn naam is Florieke Schmal-Snijdewind. Geboren te Amsterdam, maar al op 4 jarige leeftijd naar Twente verhuisd met mijn ouders, die in Delden de jeugdherberg hebben geleid. Ik heb de Hogere Hotelschool in den Haag gedaan met als specialisatie de commercieel  economische kant. Mijn carrière is dus begonnen in de horeca. De laatste 21 jaar van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht voor de klas in het voortgezet onderwijs.

Ik ben nu 32 jaar woonachtig in Almelo en doe na mijn pensionering divers vrijwilligerswerk, waaronder assistentie bij de Klik en Tik cursus in de bibliotheek en ik verzorg de recreatie en de daarbij behorende administratie in de Wingerd, waar ik woon. Ik ben daar lid van de huurderscommissie. Ook ben ik vrijwilligster bij de Stichting “Vier het leven”.
Afgelopen jaarvergadering (2019) ben ik aangesteld als 1e secretaris. Het tabletcafé in de bibliotheek was stopgezet, dus was er weer ruimte voor iets anders.

florieke.schmal@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Henk Kloosterhof

Henk Kloosterhof

2e secretaris, ledenzaken, actief in COSBO verband.

Wat is nou mooier dan bezig te kunnen zijn en dan ook nog zinvol. Samen met een aantal enthousiaste en zeer betrokken vrijwilligers werken aan het welzijn van de senioren in Almelo. 

Dat doe ik niet alleen als bestuurslid van de  OVA, maar ook in projectgroepen van de COSBO. Gelukkig kan ik mijn ervaring vanuit het welzijnswerk en het beroepsonderwijs (ROC van Twente) hierbij goed gebruiken. 

Ik ben in 1943 geboren op Curaçao, heb gewoond onder meer in Delfzijl, gestudeerd in Groningen, gewerkt in Apeldoorn, Waalwijk, Almelo en eigenlijk heel Twente.

henk.kloosterhof@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Cobi Noordhoff

Cobi Noordhoff

Bestuurslid, communicatie, activiteitencommissie, coordinator Kerstdiner voor eenzame ouderen Nationaal Ouderenfonds en Theaterhotel Almelo.

Eind 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur van de OVA. Ik heb gewerkt in de jeugdhulpverlening, de stadspromotion en het welzijnswerk. Zo langzaam aan ben ik zelf ook in de doelgroep ouderen terecht gekomen en wil me daarvoor inzetten.

Ik vind het leuk om te werken aan een goede communicatie bij de OVA, zowel intern als extern.

cobinoordhoff@gmail.com


 

Henk Stapper

Henk Stapper

Bestuurslid

Naast mijn werk in het onderwijs heb ik mij bezig gehouden met de politiek in Almelo en veel bestuurlijk werk gedaan.

In 2010 ben ik actief geworden in de Commissie van de Zomerschool en daarna ben ik een aantal jaren voorzitter van de OVA geweest. Ik wil mij blijven inzetten voor de belangen van onze leden op plaatselijk en landelijk niveau. Maar ook de ontspannende activiteiten die wij organiseren vind ik heel belangrijk.

henk.stapper@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Roel Dragt

Roel Dragt

Bestuurslid, OVA-media (website, Facebook, folders), hoofdredacteur SeniorenJournaal en als zodanig bestuurslid COSBO.

Ik ben geboren in Bergentheim, gemeente Hardenberg. In 1975 naar Almelo verhuisd. Gewerkt bij Arbeidsbureau, ROC, GMD, Gak en de laatste jaren met mijn eigen bedrijf Roel Dragt Arbeidsintegratie en Voordragt. Begin 2021 heb ik mijn laatste werkklus gedaan. Nu druk met de OVA (website, Facebook, folders), het SeniorenJournaal, maar zeker ook met muziek en schilderen.

Eind 2015 mocht ik een tijdje op proef meelopen in het bestuur van de OVA en al na korte tijd besloot ik wel langer te willen blijven. De OVA is een plek voor iedereen, ongeacht sociale positie of levensbeschouwing. En dat spreekt mij zeer aan. De OVA organiseert allerlei activiteiten en helpt ook de belangen van ouderen te behartigen. Nuttig en gezellig!

 

roel.dragt@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Thema’s