De OVA heeft een bestuur

De OVA heeft een bestuur.

Het bestuur bespreekt maandelijks de lopende zaken, stelt het activiteitenprogramma vast, formuleert adviezen aan derden enzovoort. De bestuursleden helpen zelf ook mee bij de activiteiten van de vereniging. Het bestuur stelt zich hieronder voor.

Lijkt het u interessant om eens een bestuursvergadering bij te wonen? Dat kan! Wel graag uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij de secretaris.


 

Rembrandt de Vries

Rembrandt de Vries

Voorzitter, 1e vertegenwoordiger bij de FASv, lid bestuur COSBO.

Na een korte inwerkperiode ben ik in de jaarvergadering van april 2018 als voorzitter gekozen. Eén van de uitdagingen waar ik mij zeker voor wil inzetten is er voor zorgdragen dat senioren bij de ontwikkelingen op het terrein van digitalisering en robotisering betrokken worden en er profijt van hebben.

Ik heb zowel voor de overheid (rijk en gemeente) als het bedrijfsleven gewerkt. De laatste jaren ben ik vooral actief op de terreinen ICT (e-health, Internet of Things) en werkgelegenheid voor mensen met een beperking.

rembrandt@mesadvies.nl


 

Hans Buijs

Hans Buijs

Penningmeester, 2e vertegenwoordiger OVA bij de FASv, penningmeester en lid dagelijks bestuur COSBO, lid COSBO-werkgroep Zomerschool, lid COSBO AdviesRaad – beleidsadviesgroep mobiliteit

Mijn naam is Hans Buijs, ik ben 61 jaar (2016) en woon in Almelo. Ik vind dat in een periode van grote veranderingen die door de overheid worden doorgevoerd de stem van de groeiende seniorengroep extra moet worden ondersteund. Naast mijn werk in het bedrijfsleven (Financieel Management) ben ik ook actief geweest als bestuurder van een gewest van een landelijke ouderenbond.
De OVA is een actieve jonge vereniging die veel gewaardeerde steun geeft aan haar leden met leuke en nuttige activiteiten. Ik zie het als mijn uitdaging om met name de belangenbehartiging van de OVA-leden verder uit te dragen.

hans.buijs@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Florieke Schmal

Florieke Schmal

1e Secretaris, bestuurszaken

Mijn naam is Florieke Schmal-Snijdewind. Geboren te Amsterdam, maar al op 4 jarige leeftijd naar Twente verhuisd met mijn ouders, die in Delden de jeugdherberg hebben geleid. Ik heb de Hogere Hotelschool in den Haag gedaan met als specialisatie de commercieel  economische kant. Mijn carrière is dus begonnen in de horeca. De laatste 21 jaar van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht voor de klas in het voortgezet onderwijs.
Ik ben nu 32 jaar woonachtig in Almelo en doe na mijn pensionering divers vrijwilligerswerk, waaronder assistentie bij de Klik en Tik cursus in de bibliotheek en ik verzorg de recreatie en de daarbij behorende administratie in de Wingerd, waar ik woon. Ik ben daar lid van de huurderscommissie. Ook ben ik vrijwilligster bij de Stichting “Vier het leven”.
Afgelopen jaarvergadering (2019) ben ik aangesteld als 1e secretaris. Het tabletcafé in de bibliotheek was stopgezet, dus was er weer ruimte voor iets anders.

florieke.schmal@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Henk Kloosterhof

Henk Kloosterhof

2e Secretaris, ledenzaken; lid COSBO AdviesRaad – secretaris beleidsadviesgroep wonen.

Wat is nou mooier dan bezig te kunnen zijn en dan ook nog zinvol. Samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers werken aan het welzijn van onze collega-senioren in Almelo.  Dat doe ik niet alleen als bestuurslid van de  OVA, maar ook in de COSBO Adviesraad. Gelukkig kan ik mijn ervaring  vanuit welzijnswerk en beroepsonderwijs (ROC van Twente) hierbij goed gebruiken.  O ja, 72 jaar geleden geboren op Curaçao, gestudeerd in Groningen, gewerkt in Apeldoorn, Waalwijk, Almelo en eigenlijk heel Twente.

henk.kloosterhof@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Cobi Noordhoff

Cobi Noordhoff

Bestuurslid, communicatie, activiteitencommissie, coordinator Kerstdiner voor eenzame ouderen Nationaal Ouderenfonds en Theaterhotel Almelo.

Eind 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur van de OVA. Ik heb gewerkt in de jeugdhulpverlening, de stadspromotion en het welzijnswerk. Zo langzaam aan ben ik zelf ook in de doelgroep ouderen terecht gekomen en wil me daarvoor inzetten. Ik vind het leuk om te werken aan een goede communicatie bij de OVA, zowel intern als extern.

cobinoordhoff@gmail.com


 

Henk Stapper

Henk Stapper

Bestuurslid

Naast mijn werk in het onderwijs heb ik mij bezig gehouden met de politiek in Almelo en veel bestuurlijk werk gedaan.

In 2010 ben ik actief geworden in de Commissie van de Zomerschool en daarna ben ik een aantal jaren voorzitter van de OVA geweest. Ik wil mij blijven inzetten voor de belangen van onze leden op plaatselijk en landelijk niveau. Maar ook de ontspannende activiteiten die wij organiseren vind ik heel belangrijk.

henk.stapper@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Roel Dragt

Roel Dragt

Bestuurslid, 2e penningmeester, OVA-media (website/Facebook), hoofdredacteur SeniorenJournaal en als zodanig bestuurslid COSBO.

Eind 2015 mocht ik een tijdje op proef meelopen in het bestuur en al na korte tijd besloot ik wel langer te willen blijven. De OVA is een plek voor iedereen, ongeacht sociale positie of levensbeschouwing. En dat spreekt mij zeer aan. De OVA organiseert allerlei activiteiten en helpt ook de belangen van ouderen te behartigen. Nuttig en gezellig!

roel.dragt@ouderenverenigingalmelo.nl


 

Thema’s