De OVA hield een heel gezellige winterbijeenkomst en vierde het 5-jarig bestaan.

Met een drankje en hapje, een verloting en een mooi optreden van de Schellevissen met kerstliedjes.