De OVA heeft leden

De OVA heeft leden.

In een vereniging zijn de leden de baas en dat is bij de OVA niet anders. Elk jaar is er minimaal 1 algemene ledenvergadering waar het bestuur verantwoording aflegt en plannen bekendmaakt. De leden nemen daarover beslissingen. OVA-leden spreken mee, niet alleen op grote ledenvergaderingen, maar ook bij andere gelegenheden. We brengen geregeld een informatieboekje uit met wetenswaardigheden over de OVA. Lees hier het informatieboekje.

Lidmaatschap

U wordt lid met een contributie van € 25,00 per jaar, uw partner kan dan voor € 20,00 lid worden. Wij innen de contributie graag via automatische incasso.

Vergoeding OVA-lidmaatschap en deelname OVA-activiteiten voor mensen met weinig inkomen. Omdat de OVA een erkende vereniging is kunnen minder draagkrachtige ouderen een voucher (een soort vrijkaart) krijgen voor deelname aan de OVA-activiteiten en het OVA-lidmaatschap. Informatie en aanmelden bij Almelo Doet Mee, Brugstraat 9, 7607 XJ Almelo, www.almelodoetmee.nl, Tel: (0546) 706519, E-mail: info@almelodoetmee.nl.

Thema’s