De OVA werkt samen

De OVA werkt samen.

In Almelo heeft de OVA een innige samenwerking met de Almelose KBO en PCOB, grotendeels georganiseerd in de Stichting COSBO (Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen). Allerlei activiteiten worden gezamenlijk aangepakt, de drie organisaties geven onder de paraplu van de COSBO samen het SeniorenJournaal uit, organiseren samen de Zomerschool en werken samen met de onafhankelijke clientenondersteuners van Almelo Sociaal.

Ten behoeve van de belangenbehartiging van ouderen onderhoudt de OVA contact met zusterorganisaties op provinciaal niveau. Landelijk is de OVA aangesloten bij de FASv. De FASv zit in het bestuur van de Koepel Gepensioneerden die meespreekt in politiek Den Haag. Zie ook de pagina “De OVA en uw belangen“.

Thema’s