OVA-Leeskring
Samen lezen is leuker! Alleen met een boek op de bank is wel fijn, maar het is nog leuker als je er over kunt praten met anderen.
Inmiddels hebben 5 personen zich aangemeld voor onze nieuwe Leeskring. Wij zouden de kring graag wat groter willen zien en doen hierbij nogmaals een oproep om u aan te melden zodat wij met een mooie groep kunnen starten.
Het is de bedoeling om met een groepje van maximaal 12 personen hetzelfde boek te lezen en dat daarna met elkaar te bespreken. De keuze van de te lezen boeken maken we in onderling overleg. We komen ongeveer één keer in de zes weken op waarschijnlijk een donderdagmiddag bij elkaar in het Huis van Katoen en Nu.
We nodigen mannen en vrouwen die lid zijn van één van de Almelose ouderenbonden uit zich aan te melden. U krijgt dan een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst.
U kunt zich aanmelden bij hilly.vanstuivenberg@ouderenverenigingalmelo.nl.