De OVA en uw belangen

De OVA behartigt uw belangen.

De OVA spreekt mee: in Almelo, in Overijssel en in Nederland

COSBO en de COSBO Adviesraad Almelo

De OVA is vertegenwoordigd in de Almelose organisatie de Stichting COSBO en in de COSBO Adviesraad. De COSBO is een samenwerkingsverband van KBO, PCOB en OVA. De COSBO is er vooral voor de behartiging van de belangen van Almelose ouderen. COSBO organiseert namens de 3 bonden ook activiteiten voor ouderen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten en de zomerschool.

Vanuit de COSBO laten de ouderen van zich horen op het gebied van wonen, zorg, mobiliteit en welzijn. Zo zijn we indirect ook vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein die is ingesteld in het kader van de wet op de maatschappelijke ondersteuning. Omdat de gemeente steeds meer bepaalt op het gebied van zorg en welzijn is de belangenbehartiging op lokaal niveau steeds belangrijker geworden. Sommige zaken die voorheen landelijk behartigd werden, moeten nu lokaal plaats vinden.

Federatie van Algemene SeniorenVerenigingen

FASv-logo

In 2016 is de nieuwe Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv opgericht. Ingaande 2017 is de OVA aangesloten bij deze federatie. De OVA overlegt met zusterorganisaties in Overijssel en brengt vanuit Overijssel een stem uit bij de FASv. De FASv zit in het bestuur van de Koepel Gepensioneerden, die met politiek Den Haag overlegt en daarmee heeft de OVA uiteindelijk ook een stem bij de landelijke belangenbehartiging.

Koepel Gepensioneerden

Via de FASv is de OVA aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden. Lees hier het persbericht van december 2019 waarin de oprichting van de koepel wordt toegelicht.

De Koepel Gepensioneerden is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden en is de grootste ouderenorganisatie van Nederland. Bij de koepel zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede KBO-Brabant en de FASv.
De Koepel Gepensioneerden richt zich op de pensioenbelangen van gepensioneerden maar houdt zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen.

De Koepel speelt via het AGE platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en in de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa.

 

Thema’s