De OVA werkt met vrijwilligers

De OVA werkt met vrijwilligers. 

Bij de OVA wordt al het werk gedaan door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dan ook erg belangrijk in de vereniging. Zij voeren het beleid van de vereniging uit en zij nemen allerlei taken op zich: activiteiten organiseren, post bezorgen, zieken bezoeken enzovoort.

Binnen de OVA is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven, daarvoor hebben we aansprekende vrijwilligersfuncties voor ieders talent en belangstelling. Vrijwilligers zijn van harte welkom, bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten op het gebied van ontmoeting, bewegen, zingeving, informatie en advies, cultuur en educatie. Maar ook voor een interessante bestuursfunctie, of als commissielid.

Wij komen graag in contact met ouderen die hun talenten niet met pensioen sturen! Ouderen die hun talenten willen inzetten als vrijwilliger bij de OVA!

Vul het contactformulier in en overleg wat u bij de OVA kunt doen. Hartelijk welkom!

Thema’s