Een belangrijk bericht van onze voorzitter: 
Beste leden,
Henk Kloosterhof is al jaren secretaris van het OVA bestuur. Hij vindt dat het tijd wordt om plaats te maken voor iemand anders. Hij blijft nog wel een actief OVA lid.
Op 1 januari ontstaat daarmee de vacature van de secretaris. Hopelijk zijn er OVA leden die deze vacature zouden willen invullen. Als u belangstelling heeft graag een telefoontje (0622797907) of een mail rembrandt@mesadvies.nl.
Bij een secretaris denkt men veelal aan notuleren. Dit hoeft de secretaris van de OVA niet te doen, deze taak wordt al jaren op voortreffelijke wijze door Ans Ardesch uitgevoerd.
Wat houdt het dan wel in:
• contactpunt voor de interne en externe relaties
• communicatie met de leden
• in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda bestuursvergadering
• bewaken en uitwerken van de bestuursafspraken
• bijhouden van de leden- administratie en het archief.
De vergader frequentie:
Het OVA-bestuur vergadert éénmaal in de maand. Daarnaast vergadert het Dagelijks Bestuur onregelmatig maar niet vaker dan één keer per maand.
Het is bijna 1 januari 2019 en misschien een goed idee om iets nieuws aan te pakken en secretaris in het bestuur OVA te worden!
Met vriendelijke groet
Rembrandt de Vries, voorzitter OVA