Henk Stapper erelid OVA

Henk Stapper is onlangs als bestuurslid afgetreden. Henk gaf in het verleden de aanzet tot de oprichting van de OVA en hij heeft zich daarna voortdurend ingezet voor de OVA, voor het organiseren van activiteiten en voor de belangen van ouderen. Leden van het bestuur en van de activiteitencommissie hebben onlangs afscheid van hem genomen. De huidige voorzitter Henk Snoeijer sprak een dankwoord en overhandigde ook de oorkonde die hoort bij het erelidmaatschap dat tijdens de Algemene LedenVergadering door de leden aan Henk is toegekend. Henk zelf sprak ook enkele woorden waarbij hij nog eens de kernwoorden benadrukte die in de letters OVA naar voren komen: Ontspanning, Vriendschap, Aandacht. Henk vervult geen officiele functie meer bij de OVA maar daarmee is hij niet uit beeld, we zullen hem vast nog vaak zien bij OVA-bijeenkomsten, waar hij altijd welkom is.

Meer berichten