HUBA-hulp bij het invullen van uw aangifteformulier inkomstenbelasting voor 2017, voor leden van ouderenorganisaties.

In maart is het zover. Dan kunnen de aangiftes voor de inkomstenbelasting weer worden ingevuld en tevens de eventuele zorg- en huurtoeslag. Zo wordt voorkomen dat er te veel wordt ontvangen (of moet worden terugbetaald) of dat er te weinig wordt uitgekeerd. Vanuit de Stichting COSBO zijn er vrijwilligers beschikbaar die u hiermee kunnen helpen, de HUBA’s (Hulp Bij Aangifte). Als u een vaste HUBA-belastinginvuller hebt dan kunt deze bellen of u wordt door deze persoon gebeld.
De kosten voor de hulp bij het invullen bedragen dit jaar € 15,00 per aangifte.

Vraagt u voor de eerste keer hulp bij uw belastingaangifte of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de coördinator van de HUBA’s, de heer Bert Burer, tel. 0546-867649.