Aan de ouderen in Almelo, 

In het najaar organiseerde de OVA in Huis van Katoen en Nu een bijeenkomst over de nieuwe donorwet die op 1 juli jl. is ingegaan. Een onderwerp dat ons allemaal aangaat, omdat we onze keuze moeten vastleggen. Daarom is het belangrijk dat u voldoende weet over de wet en de betekenis ervan voor u, en over orgaan- en weefseldonatie.

 Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bieden wij u twee video’s aan. Die vatten de belangrijkste informatie uit de bijeenkomst nog eens samen en geven antwoord op een aantal veel gestelde vragen van senioren over orgaan- en weefseldonatie en de nieuwe donorwet.

Video 1: De nieuwe donorwet, wat betekent dat voor u?

De eerste video laat zien wat de nieuwe donorwet inhoudt en wat deze voor u betekent. De video gaat in op de keuzes die u kunt maken en hoe u deze vastlegt in het Donorregister.

https://vimeo.com/456488846

Video 2: Orgaan- en weefseldonatie, wat betekent dat?

De tweede video legt uit wat het betekent om na uw dood organen of weefsels te doneren. U ziet hoe de procedure verloopt en welke organen en weefsels u kunt doneren. De video gaat in op veel voorkomende vragen. En een ontvanger van een donorhart en een nabestaande van een donor doen hun verhaal.

https://vimeo.com/456489326

Hebt u nog geen keuze vastgelegd in het Donorregister? Dan ontvangt u tussen september 2020 en maart 2021 een brief van het ministerie van VWS met de oproep om uw keuze vast te leggen. We hopen dat u na het bekijken van de video’s voldoende geïnformeerd bent om een keuze te kunnen maken. Voor hulp bij het invullen van uw keuze kunt u terecht bij de OVA. Zie www.ouderenverenigingalmelo.nl of bel met Cobi 0546860948.

Met vriendelijke groet,

Cobi Noordhoff