Pagina alleen toegankelijk voor leden

Het is mogelijk informatie niet vrij beschikbaar te maken maar alleen voor ingelogde leden 

Voor de Ouderen Vereniging Almelo (OVA) zijn op het gebied van belangenbehartiging twee zaken belangrijk: de belangenbehartiging op lokaal niveau en belangenbehartiging op landelijk niveau.

Belangenbehartiging voor leden

COSBO en de Seniorenraad Almelo
De OVA is vertegenwoordigd in de lokale overkoepelende organisatie de COSBO en in de Seniorenraad Almelo. De COSBO organiseert allerlei educatieve en recreatieve activiteiten voor ouderen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten en de zomerschool. Ook kan men daar bij de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s ) terecht als men individuele vragen heeft.
Vanuit de Seniorenraad Almelo laten de ouderen van zich horen op het gebied van wonen, zorg, mobiliteit en welzijn. Zo zijn we indirect ook vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad, dat is ingesteld in kader van de wet op de maatschappelijke ondersteuning. Omdat de gemeente steeds meer bepaalt op het gebied van zorg en welzijn is de belangenbehartiging op lokaal niveau steeds belangrijker geworden. Sommige zaken die voorheen landelijk behartigd werden, moeten nu lokaal plaats vinden. 


Belangenbehartiging op landelijk niveau

a. NIeuwe Bond voor Ouderen Nederland
De belangen op landelijk niveau van de ouderen die aangesloten zijn bij de OVA worden behartigd door de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland. (NBvON)
De belangenbehartiger NBvON komt op voor alle ouderen in Nederland op het gebied van Zorg & Welzijn, Inkomen en Mobiliteit. Zij denken niet in groter en meer, maar geloven in het toevoegen van kwaliteit van leven.
De OVA, ondersteund door de NBvON als centrale organisatie, kan zich ontwikkelen als “een favoriete ontmoetingsplek”. Een plek waar verbindingen tot stand komen met de leef en belevingsomgeving van onze leden. Het leefbaarheidsinitiatief van de OVA beslaat de gemeente Almelo. Het doel is dat ieder lid zich thuis voelt en de toegevoegde waarde van een vereniging kan ervaren. De sociale component is de Haarlemmerolie van het succes van onze ontmoetingsplek.

b. Nederlands Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
Via de NBvON is de OVA aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden: de NVOG.
De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De NVOG behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft een achterban van ca. 53.000 leden. De NVOG is lid van AGE Platform Europe die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt.