Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft het essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving‘ geschreven. Het essay geeft een inkijkje in hoe het ouder worden wordt ervaren. Ook zet het aan tot nadenken over creatieve oplossingen