De landelijke ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft eind vorig jaar een wedstrijd uitgeschreven voor afdelingsbladen. Het SeniorenJournaal heeft hieraan meegedaan. Uit 118 inzendingen is ons blad als derde geeindigd! Een prachtig resultaat en een stimulans voor de redactie om door te gaan op de ingeslagen weg!