Van de voorzitter

Beste mensen,

Deze nieuwsbrief  geeft informatie over landelijke belangenbehartiging, de nieuwe federatie in oprichting en de mogelijkheid om kortingen te krijgen als lid van de NBVON.

De plaatselijke zaken zult u ongetwijfeld via uw eigen vereniging horen.

Graag wens ik u veel leesplezier toe.

 

Eint Ockels, voorzitter

 

Belangrijke data

22-03-2016        13.00 uur             Platform  in Open Hof in Maarssen
12-05-2016        13.00 uur             Presentatie Federatie Johanneskerk Amersfoort

22-05-2016                                     Ledenvergadering NVOG

07-10-2016        14.00 uur             Bondsraadvergadering te Raalte

 

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

Langer en beter zelfstandig wonen

Wij willen u wijzen op enkele interessante en ter zake doende websites ter informatie over het

langer zelfstandig wonen.

www.lieverlangerthuis.nu

www.ouderen-thuis.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg/inhoud/ouderen-langer-zelfstandig-wonen

Wat gebeurt er landelijk voor ons door de NVOG

Er was een voortreffelijke middag over Zorg met goede informatie en prima sprekers. Een aantal van u waren in Maarssen aanwezig.

In overleg met kamerleden, kabinet en andere partijen is en wordt aandacht besteed aan de hoogte van de zorgpremies en de zorg zelf.

Het ziet er naar uit dat de nominale zorgpremies in 2017 flink verhoogd zullen worden omdat de zorgverzekeraars niet verder uit reserves kunnen putten. De zorgverzekeraars zijn helaas onvoldoende in staat om de stijging van de kosten in de curatieve zorg te beteugelen. De inkomensafhankelijke premie staat ook onder druk.

Getracht wordt invloed uit te oefenen, om niet voor voldongen feiten komen te staan.
De antwoorden op het door de bonden gestuurde manifest, betreffende koopkracht en pensioenen, heeft nog niet tot bevredigende antwoorden geleid. Er komen vervolgacties, omdat er steeds opnieuw niet wordt geluisterd en vooral omdat er niets wordt gedaan aan de bevoordeling van anderen ten opzichte van gepensioneerden. Onze samenwerkende bonden spreken namens 3 miljoen ouderen.

Het CPB doet een aantal aanbevelingen betreffende belasten eigen woning en verknoping pensioen met eigen woning. De gezamenlijke bonden KNVG, NOOM, PCOB, Unie KBO en onze eigen NVOG  willen hier over intensief overleg over met de verantwoordelijke bewindspersonen in verband met de koopkracht van ouderen en over de implicaties van deze CPB-suggesties.
Uiteraard gebeurt er veel meer.

Zie daarvoor de nieuwsbrieven van de NVOG

 

Blijf op de hoogte en actief betrokken

Bezoek met regelmaat de volgende websites en blijf op de hoogte:

* Website NBvON                                                                                    – www.nbvon.nl

* Website Lokale zelfstandige seniorenverenigingen        – www.seniorenverenigingen.net

* Website NVOG                                                                                      – www.gepensioneerden.nl

Belangrijk blijft, dat de verenigingen zelf punten aandragen, die van belang zijn voor de

verenigingen. Actieve betrokkenheid en kennis vanuit de verenigingen is onmisbaar.

Laat het ons secretariaat weten: secretariaat@nbvon.nl

 

Verslag toekomst NBvON in 2016 tijdens de bondsraadvergadering door de voorzitter

op 26 februari 2016

In 2012 zijn wij gestart als zelfstandige verenigingen. We wilden de voordelen van de ANBO behouden en de nadelen kwijt.

Dat betekende:

·       Zelfstandige verenigingen

·       Baas blijven over de eigen financiën van de verenigingen

·       Wel de korting collectieve zorgverzekeringen

·       Belastingservice

·       Ledenadministratie service.

·       Minder afdracht aan de bond, dus meer voor de eigen verenigingen.

 

In het afgelopen jaar 2015 was er weer en grote strijd bij de ANBO. Het bleef nu niet bij Overijssel, maar landelijk.

Terwijl wij nog aan het rondkijken waren over de mogelijkheden en de onmogelijkheden en in een verdere ontwikkeling zaten, werd de chaos in het land compleet. De ene na de andere ANBO afdeling werd opgedoekt. De NBvON heeft tientallen verenigingen geholpen bij oprichting.

Vele van die verenigingen zijn via ons lid geworden van de NVOG en van de collectieve zorgverzekering.

 

Hoe staan we er nu in en hoe gaan we verder in het komende jaar.

Als de NBvON zelfstandig zou blijven, komen we niet verder dan nu.

Maar met samenwerking met andere verenigingen en wel behoud van zelfstandigheid kunnen we meer bieden tegen minder geld. We zijn bezig met een federatie voor het hele land te vormen.

Voor de NBvON zal er niet veel veranderen, maar er ontstaat meer bestuurskracht zodat wij landelijk meer en beter naar voren kunnen treden.

En naast de vrijwilligers is er plaats voor een geringe ondersteuning.

Het streven is:

·       Een federatie waar alle onafhankelijke seniorenverenigingen lid van kunnen worden.

·       De taken blijven zoals die nu ook zijn:  de collectieve zorgverzekering, belastingservice, desgewenst de ledenadministratie service, kortingen op talloze zaken.

·       Een landelijke belangenbehartiging.

·       En een lagere afdracht voor de NVOG per lid.

 

Op het moment is er een stuurgroep gevormd met mensen uit het hele land en een werkgroep die de voorbereidingen treffen om tot een goede federatie te komen.

Op 12 mei 2016 ligt het in de lijn der verwachtingen om de federatie te presenteren.

 

De voordelen voor ons zijn:

·       Minder kosten.

·       Professionele bereikbaarheid, wat betreft de nieuwsbrieven, de service en een vergroting van de invloed op landelijk genomen besluiten.

 

Het zal een groeimodel zijn maar uitdrukkelijk ten dienste van de leden.

Maar de vraag is natuurlijk wel: Hoe gaat het dan met de NBvON

·       We blijven meer een verbindend element tussen verenigingen in Overijssel.

·       Zo zullen de andere regio’s ook te werk moeten gaan.

·       Geen dubbel werk en met zo min mogelijke kosten.

 

Na deze uitleg gaf de bondsraad toestemming aan het bestuur om op deze manier verder te gaan.

Tot zover het verslag.

Bestuursvergadering

In de bestuursvergadering van 10 maart is het bestuur tot de volgende conclusie gekomen.:

Onze verenigingen sluiten zich per 1 januari 2017 aan bij de nieuwe federatie.
De NBvON blijft als lege huls bestaan tot de federatie volledig draait en alle NBvON zaken zijn afgehandeld. Vanaf 2017 vinden geen reguliere bondsraadsvergaderingen meer plaats.

Bondsraad en bondsbestuur blijven dus voorlopig slapende bestaan voor afhandeling zaken tot opheffing.
Per 2017 zullen wij namens de Overijsselse verenigingen minimaal 2 leden van de federatieraad moeten leveren en wellicht een lid voor het dagelijks bestuur. Daarnaast is er een vertegenwoordiging naar de algemene vergadering van de NVOG nodig en deelname  aan het platform van de NVOG. Deze vertegenwoordigers kunnen tevens de binding in Overijssel verzorgen door verenigingsbesturen minimaal een maal per jaar bijeen te roepen voor afstemming van zaken en kandidaten voor eventuele vacatures te regelen.

Uiteraard moet dit nader worden uitgewerkt en zal er overleg in oktober in de bondsraad plaatsvinden

 

Over LKGX.nl, dé leuke en praktische site voor 50 plussers.

 

Wie en wat is LKGX?

LKGX support & communicatie bestaat al weer bijna 6 jaar en is min of meer bij toeval ontstaan uit een tijdelijk samenwerkingsverband met GeldXpert.

Graag wil ik mij even voorstellen.

Mijn naam is Berend de Boer en ik heb 36 jaar gewerkt bij de toenmalige PCGD, later de Postbank en weer later de ING/NN.

Bij dit bedrijf heb ik mij de laatste 25 jaar beziggehouden met de zogeheten personele regelingen oftewel het realiseren van kortingen en voordeel voor het personeel betreffende bancaire producten en andere zaken.

Na mijn vertrek bij de bank heb ik soortgelijke werkzaamheden als zelfstandige verricht voor personeelsvereniging(en) van de ING/NN, via kantoor Arnhem.

Gezien de vele reorganisaties binnen de ING/NN en het wegvloeien van veel personeel ben ik op zoek gegaan naar een andere gebruikersgroep, dit in overleg met een aantal grotere aanbieders.

Deze gebruikersgroep zijn 50 plussers geworden om een aantal redenen.

Omdat ik zelf tot de doelgroep behoor is het goed te analyseren waar de behoeften liggen en wat de wensen zijn van de 50 plussers.

Door diverse ontwikkelingen en maatregelingen hebben 50 plussers flink moeten inleveren, niet alleen de oudere vijftig plussers maar ook jongere vijftig plussers bijvoorbeeld door een plotseling ontslag.

Doelstelling van LKGX.nl is dan ook voor deze doelgroep iets extra’s te realiseren op het gebied van recreatie en ontspanning maar ook in praktische zaken en dit zoveel mogelijk voor de

hele doelgroep 50 plus.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opgedane ervaring/expertise en inmiddels ook van een groot netwerk.

Op de site van LKGX.nl staan de aanbieders gerubriceerd in een aantal rubrieken van

Reizen, Recreatie & Ontspanning tot Zorg & Welzijn.

Er zijn zelfs een aantal unieke aanbiedingen zoals bijvoorbeeld een verplaatsbare mantelzorgwoning. Praktische zaken zijn verder bijvoorbeeld een voordelige ziektekostenverzekering, autoverzekering, tankpas, voordelige GSM abonnementen, energieleveranciers en een landelijke notarisdienst.

Ook wordt geprobeerd om aan Zorg & Welzijn een steeds verdere invulling te geven zelfs op recreatief gebied zoals bijvoorbeeld voor mindervaliden toegankelijke overnachtingsaccommodaties.

Natuurlijk ontbreekt de rubriek Mode, Accessoires & Persoonlijke verzorging niet.

Heel veel mogelijkheden die al met al best een leuk voordeel kunnen opleveren.

Blader daarom op u gemak door de site.

Ik wens u veel plezier en voordeel met het gebruik van LKGX.nl

VOORDEEL EN KORTING