Almelo 18 juni 2016

Donderdag 2 juni 2016 heb ik de voorzittershamer van Ed van Boekel overgenomen. Mijn naam is Lily Altena-Cominotto, geboren in Almelo in 1951. Ik ben gehuwd met Harry. Wij hebben een zoon en dochter. Beiden zijn getrouwd en wij zijn trotse grootouders van 3 kleindochters en een vierde kleinkind is op komst.  

Ed van Boekel heeft als interim voorzitter aangegeven het voorzitterschap van de COSBO voor een jaar te willen waarnemen. Wij, het COSBO bestuur zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet het afgelopen jaar en willen hem daarvoor hartelijk bedanken en hem het allerbeste voor de toekomst wensen.
Ik spring op een rijdende trein die bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de ouderen in Almelo. 

Mijn ambitie is, om in de termen van de rijdende trein te blijven, de trein door te laten rijden, waar nodig onderhoud te plegen en wagons toe te voegen. Concreet houdt dit in: in te zetten op een goede samenwerking met het bestuur dat bestaat uit afgevaardigden van de drie ouderenbonden en de seniorenraad, contact en overleg te hebben met de zelfstandig functioneerde sectoren binnen de COSBO zoals Seniorenraad, VOA’s, Seniorenjournaal, Zomerschool en HUBA’s. Aan te schuiven bij de overleggen van Almelo Sociaal en de BOV (beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties) waar de COSBO onderdeel van uit maakt. En tot slot in te zetten op een uitbreiding van de samenwerking met organisaties, die voor de ouderen van Almelo van belang kunnen zijn. 

Kortom: ik ga mijn inzetten als onafhankelijke voorzitter van de COSBO voor de 55+ in Almelo, in een tijd dat de belangen van ouderen steeds meer aandacht verdienen, omdat die flink onder druk zijn komen te staan.  Ik kan dat uiteraard niet alleen en hoop op een vruchtbare samenwerking met alle partijen. 

U kunt mij bereiken op het email adres: l.altena@kpnmail.nl