Verkiezingen leden voor de Federatieraad van de FASv

Voorwoord

Op 12 mei 2017 wordt de eerste gekozen Federatieraad geïnstalleerd. Wie had dat verwacht bij de startbijeenkomst in Amersfoort, precies een jaar voor die datum.

De FASv vertegenwoordigt op dit moment 73 verenigingen. De plaatselijke achterban omvat ruim 15.000 leden. Een mooi resultaat. Onze landelijke vereniging bestaat formeel pas per 29 september 2016. De FASv is een democratische organisatie met de Federatieraad als ‘hoogste baas’. Het interim-bestuur heeft nu als belangrijkste taak om de verkiezing van die raad in goede banen te leiden.

De leden (verenigingen) van de FASv in de provincies kiezen – per provincie – uit hun midden twee vertegenwoordigers in de Federatieraad.

Bij de voordracht van kandidaten zijn in de eerste plaats de leden in de provincie verantwoordelijk om te bepalen of ‘hun’ kandidaten geschikt zijn voor de Ledenraad. In de bijlage staat iets meer over de voorwaarden waaraan kandidaten horen te voldoen. En, een kandidaat moet uiteraard wel akkoord gaan met zijn voordracht en benoeming tot lid van de Federatieraad.

Het interim-bestuur realiseert zich dat er nog veel moet gebeuren. In deze fase zijn vooral de leden in de provincies aan bod.

Rol van de provincie[1] en samenwerkingsverbanden binnen de provincie

In de Statuten hebben de provincies een belangrijke rol bij de verkiezingen. Per provincie worden twee leden in de Federatieraad benoemd. In totaal bestaat de eerste Federatieraad uit 24 leden.

Als de leden in een bepaalde provincie gezamenlijk twee kandidaten kiezen uit de voordracht aan kandidaten, dan worden die twee kandidaten benoemd in de Federatieraad.

Het interim-bestuur gaat er vanuit dat de provincies geheel ‘selfsupporting’ zijn en dat de leden in die provincies gezamenlijk een keuze voor die twee kandidaten willen en kunnen maken. Sommige provincies zijn al met de verkiezingsprocedure begonnen.

Uiterlijk 31 maart 2017 dienen de kandidaten van de provincies bij het interim-bestuur bekend te zijn.  Een onafhankelijke kiescommissie kan bij klachten onderzoeken of de verkiezing op een democratische wijze verloopt.

Soms bestaat er in een provincie reeds een formeel of informeel samenwerkingsverband. Als dat verband niet de hele provincie omvat, maar wel over een grote achterban beschikt, kan dat samenwerkingsverband in ieder geval één lid uit die provincie als lid van de Federatieraad aanwijzen. Voorwaarde is wel dat die achterban bestaat uit ten minste de helft van het aantal individuele leden van plaatselijke seniorenverenigingen in desbetreffende provincie.

Het interim-bestuur hoopt overigens wel dat de twee te benoemen leden uit verschillende delen van een provincie afkomstig zijn. Ieder lid in de provincie moet zich vertegenwoordigd voelen.

Rol van het interim-bestuur van de FASv bij de verkiezingsprocedure

In beginsel geldt dat de leden in een provincie zelf de verkiezing van twee leden voor de Federatieraad organiseren en tot een keuze komen. Het interim-bestuur doet daarbij een beroep op de grote bestuurlijke kennis en ervaring van de lokale bestuurders in de provincie.

Wanneer de leden onverhoopt niet zelf tot een kandidaatskeuze kunnen komen, kan het interim-bestuur in adviserende zin optreden.

Het interim-bestuur beperkt zich tot het  facilitering van de provinciale verkiezingen en wil daarbij niet sturend optreden.

Benoeming nieuw bestuur FASv

Een van de eerste daden van de gekozen Federatieraad zal zijn: het kiezen van een (eerste gekozen) bestuur van de Federatie. Ook deze procedure, waarvoor zowel de leden als de Federatieraad kandidaten kunnen voordragen, dient zorgvuldig te worden voorbereid en uitgevoerd. Het interim-bestuur stelt daarom voor om een eerste gekozen bestuur in een Federatieraad in november 2017 te installeren. Het interim-bestuur is bereid om tot die installatie haar tijdelijke taak voort te zetten.

Utrecht, 9 februari 2017

Het interim-bestuur FASv

Eint Ockels                 voorzitter

Erik R. Triemstra        vice-voorzitter

Koos Graniewski        secretaris

Marco van der Meij    penningmeester

Harry Verheul             lid

 

 

[1] In de Statuten wordt gesproken over regio’s. Vooralsnog wordt onder ‘regio’ verstaan:  ‘provincie’.