Nieuwsbrief FASv 31 januari 2017

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft de FASv reacties ontvangen t.a.v. verwachtingen die er leven bij de verenigingen over de belastingservice van de FASv.

Gezien het aantal en de inhoud van de reacties trekt de FASv voorlopig de volgende conclusies:

– Bij de verenigingen is er slechts beperkt behoefte aan de belastingservice van de FASv.

– Veel verenigingen hebben hun zaken m.b.t. hun eigen belastingservice  goed tot zeer goed op orde.

– Er is weinig of geen behoefte aan provinciale belastingcoördinatoren.

– Er is beperkt behoefte aan een internet community.

– Er is beperkt behoefte aan een Train de trainer sessie.

Eindconclusie:

Het bestuur zal zich blijven inzetten om de landelijke coördinatie v.w.b. de belastingzaken te continueren. Ons landelijk contact met de belastingdienst zullen we blijven inzetten om u zo optimaal als mogelijk te informeren over nieuwe ontwikkelingen bij de belastingdienst. T.a.v. concrete activiteiten stellen we ons voorlopig terughoudend op.

De vraag is gesteld of de FASv verantwoordelijk is voor fouten bij belastingaangifte. Het antwoord hierop is “neen”. Maar ook de lokale vereniging en de individuele huba zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij aangiften van cliënten. De cliënt blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte. Dat is ons ook in ons laatste overleg met de belastingdienst wederom bevestigd.