Van de voorzitter

Beste mensen,

In deze korte nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de overstap van de NBvON naar de federatie.

Eigenlijk zult u er niet veel van merken. We gaan op dezelfde voet verder, maar dan met meer verenigingen uit het hele land. De verenigingen zijn en blijven volledig zelfstandig. U bent tot heden steeds op de hoogte gehouden en dat zullen we blijven doen. Na oktober zal het contact via de federatie lopen. Tegen die tijd bent u volledig op de hoogte. In de oktobervergadering van de bondsraad worden alle besturen verwacht, mede in verband met het passeren van de nieuwe statuten. Deze nieuwsbrief is vooral voor de besturen bestemd. Uiteraard bent u vrij om de brief onder uw leden te verspreiden.

Het bestuur van de NBvON wenst u een goede zomer toe. Eint Ockels, voorzitter

Belangrijke data

25 mei Algemene vergadering NVOG in Zeist
13 juni Bestuursvergadering federatie in Utrecht
19 juli Bestuursvergadering NBvON in Raalte
30 september Manifestatie ouderen
07 oktober Bondsraad met verenigingsbesturen in Raalte.

Ziekte
Helaas is onze penningmeester, Harry Verheul, door ziekte geveld. Hij is geveld door een zwaar hartinfarct. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis, maar hij heeft tijd nodig om te herstellen en misschien moet Harry nog een nadere ingreep ondergaan. Voorlopig geen berichten en declaraties naar Harry Verheul. Wim van Dam neemt de noodzakelijke financiële zaken waar.
Hij is bereikbaar via e-mail : wimvandam1938@gmail.com of 0547-275181. 
Uiteraard hebben wij voor bloemen gezorgd om Harry te ondersteunen. Wij wensen hem spoedige beterschap.

Van NBVON naar Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)

Zoals bekend, zijn we bezig een federatie (FASv) op te richten.
De NBVON zal daar in opgaan en de aangesloten verenigingen worden dan dus lid van de nieuwe federatie.
De federatie zal dezelfde dienstverlening bieden als de NBVON en de landelijke vertegenwoordiging door de NVOG blijft ook onveranderd. In de startnotitie en de presentatie hebt u kunnen lezen dat de democratische inbreng volledig is gewaarborgd. Alle relevante stukken krijgt uw secretaris binnenkort digitaal aangeleverd. De verenigingen blijven ook in de toekomst volledig zelfstandig.

Bondsraad 7 oktober 2016

Tijdens de vergadering zullen de statuten van de verenigingen aangepast door notaris Lever gepasseerd worden. Daartoe heeft hij basisstatuten ontworpen, die slechts op onderdelen afwijken van de huidige. U ontvangt deze vroegtijdig. De kosten worden door de NBVON gedragen.
Per brief zullen wij uw vereniging verzoeken om uw leden te vragen om deze geringe wijzigingen ten behoeve van het aansluiten bij de federatie, te mogen regelen.
De huidige afdracht, van € 10,- aan de NBVON, vervalt per 1 januari 2017. Er komt dan een afdracht van € 3,50 per lid van de vereniging. Dit is inclusief NVOG afdracht. U moet voorlopig wel rekening houden met kosten, die nu wellicht door de NBVON worden gedragen. Dat zal echter nooit meer dan € 1,- per lid bedragen.
Allerlei uitwerkingen moeten de komende maanden nog plaatsvinden. In de oktober vergadering van de bondsraad , inclusief verenigingsbesturen wordt u uiteraard nader ingelicht .

Wellicht zijn we ook instaat om al twee afgevaardigden voor de federatieraad aan te wijzen namens de provincie Overijssel.
De afbouw van de NBVON zal dan ook aan de orde moeten komen.

NVOG
De NVOG is bezig om, samen met de andere ouderenbonden, acties voor te bereiden betreffende  koopkracht, pensioenen en zorg. Ook is er intensief overleg met politieke partijen betreffende de partijprogramma’s voor de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.