Regering stopt ca. € 400 miljoen extra in langdurige zorg

Er is de laatste tijd veel te lezen over de problemen in de verpleeghuiszorg, tot zelfs vaste plastijden aan toe.

In de verpleeghuizen is een enorme werkdruk, met name omdat de mensen die uiteindelijk in een verpleeghuis worden opgenomen, gemiddeld uitgebreidere zorg nodig hebben dan een paar jaar geleden. De overheid stimuleert het langer thuis blijven wonen maar dat impliceert wel dat men korter in het verpleeghuis ligt voor het overlijden, hetgeen zwaardere zorg vereist.

Mede door de druk die de ouderenorganisaties, waaronder de NVOG, hebben uitgeoefend is de  begrote bezuiniging in 2017 van € 500 miljoen geschrapt. Er werd zelfs besloten een bedrag van € 250 miljoen extra beschikbaar te stellen in verband met de snelle vergrijzing van Nederland. En nu komt daar nog eens € 386 miljoen bij op advies van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Het is te hopen dat dit niet alleen voor 2017 geldt maar dat deze bedragen ook voor de daaropvolgende jaren worden gereserveerd.

Verpleging in een verpleeghuis is duur, het kost ongeveer € 80.000,= per persoon per jaar. Maar een respectabel land als Nederland moet goed voor zijn ouderen, ook in de laatste levensfase, kunnen zorgen.

Onderzoek toont aan: woningdelers met bijstand onevenredig hard gekort op uitkering.

Regioplan, een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek en advies ter ondersteuning van vraagstukken van de overheid, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de kostendelersnorm, in de volksmond ook wel mantelzorgboete genoemd.

Eén van onze samenwerkingspartners, het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), heeft op dit onderzoek gereageerd en op haar website een artikel hierover gepubliceerd. U kunt het artikel op de NOOM website hier lezen. 

Het NOOM zal over dit onderwerp tevens een brief aan de Tweede Kamer en aan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) sturen.

Actie “Stop de stapeling”

In mei van dit jaar zijn de ouderenorganisaties KNVG, NVOG, PCOB, Unie KBO en NOOM samen een aktie gestart om de inkomens van 65-plussers te sparen en om hun koopkracht, die zich al 7 jaar lang in een negatieve spiraal bevindt, te herstellen. De teller van deze aktie staat inmiddels op ruim 15.000.

Wanneer u nog geen e-card heeft verstuurd, kunt u dat nog tot eind van deze maand doen. U helpt ons daarmee in de strijd tegen de stapeling van maatregelen die nadelig uitpakken voor ouderen. In uw e-card kunt u ook een eigen tekst meegeven aan het betreffende kamerlid.

Voor het sturen van een e-card, klik u hier.