Nieuwsbrief 48, 2016

Publicatiedatum: vrijdag 18 november 2016.

Staatssecretaris Klijnsma beantwoordt vragen

Op de Algemene Vergadering van de NVOG in Zeist van 24 mei jl. is aan de staatssecretaris van SZW, mevrouw Jetta Klijnsma, die in het middaggedeelte van de bijeenkomst één van onze gasten was, een aantal vragen gesteld betreffende de samenstelling van de besturen van beroepspensioenfondsen. De vragen werden op haar verzoek schriftelijk ingediend bij het ministerie en deze week kregen wij een reactie. De brief van mevrouw Klijnsma aan de NVOG kunt u hier lezen.

Deel uw ervaring met de zorg

VGZ heeft besloten dat de patiënt voortaan mag oordelen of de zorginstantie ook kwalitatief goede zorg heeft verleend!
Dat kan men doen  door zijn mening op te laten nemen in de Zorgkaart van Nederland www.zorgkaartnederland.nl. Dit is een al vele jaren bestaand systeem van de Nederlandse Patiënten Federatie, waarmee VGZ gaat samenwerken
Een goed besluit dat hopelijk door andere zorgverzekeraars wordt gevolgd.
Als u eens iets wil weten over uw zorgverlener of u wilt zelf iets over uw zorgverlener kwijt, bekijk dan eens deze site. (bron: NRC)

Succesvolle cursus “Lezen jaarverslagen van pensioenfondsen”

De Werkgroep Jaarverslagen en Indexaties heeft op woensdag 9 november jl. de cursus “Lezen van jaarverslagen van pensioenfondsen” georganiseerd voor NVOG  lid-organisaties.

Na een inleiding over de doelstelling van de cursus en uitleg over de indeling van het jaarverslag werd de jaarrekening behandeld. Dit vormde de hoofdmoot. Er werd uitleg gegeven wat de betekenis is van bepaalde begrippen en cijfers opgenomen in de jaarrekening. Zo moeten er in de jaarrekening bepaalde verbanden aanwezig zijn. Een paar voorbeelden hiervan werden in detail besproken en uitgelegd. Door het leggen van deze verbanden en de introductie van specifieke pensioenterminologie is gewerkt aan meer inzicht in een jaarverslag. Dat de cursisten grote interesse hadden voor deze materie bleek uit de vele vragen die werden gesteld, hetgeen af en toe tot een levendige discussie leidde.

Ook werd er geschrapt stil gestaan bij het belang dat de kostendekkende premie wordt betaald en niet de gedempte premie. Wanneer de gedempte premie wordt betaald, ontvangt een pensioenfonds een niet kostendekkende premie en wordt het pensionvermogen aangetast. Daardoor kan een pensioenfonds in de toekomst in de problemen komen.

Na afloop van de cursus kon worden vastgesteld dat de cursus zonder meer een goede leidraad is bij het beoordelen van het jaarverslag van een pensioenfonds en dat deze bijeenkomsten nuttig zijn en een toegevoegde waarde hebben.