Nieuws van het MOB.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer is in 2002 ingesteld ter bevordering van de maatschappelijke efficiëntie in het Nederlandse retailbetalingsverkeer en is breed samengesteld uit instanties die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen, zoals de koepelorganisaties van winkeliers, banken, consumenten en organisaties van mensen met een functiebeperking. De NVOG is, samen met het NOOM en de KBO-PCOB  middels de Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid (WTB) nauw betrokken bij het overleg in het MOB.

Tijdens het dinsdag 29 november gehouden MOB-overleg zijn o.a. de volgende issues behandeld:

De bereikbaarheidsmonitor 2016. Deze krijgt de waardering van alle partijen en zal worden doorgestuurd aan de minister van financiën. Het MOB heeft besloten dat de komende tijd onderzoek zal worden gedaan naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer voor mensen met een beperking. Uit de bereikbaarheidmonitor blijkt namelijk dat mensen met een beperking minder positief oordelen over onderdelen van het betalingsverkeer.

Pin only bij gemeenten. Er zijn nog gemeenten die weigeren contant geld te accepteren. Dit vindt het MOB onaanvaardbaar. Om tot een oplossing te komen zal een gesprek worden georganiseerd met een aantal betreffende gemeenten, met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het Ministerie van Financiën, een vertegenwoordiger van de DNB en een afgevaardigde van de werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid).

Overstapservice en digitaliseren ervan. Dit project beoogt het eenvoudig maken om van bankrekening te veranderen. Het traject loopt goed en is al door de SNS bank ingevoerd.
Wanneer u hier klikt, kunt u het MOB promotiedocument overstapservice: eenvoudig veranderen van bankrekening lezen.

Acceptgiro. Dit betaalmiddel is voor bepaalde groepen van ouderen die niet internetbankieren c.q. voor mensen met een beperking nog steeds een aantrekkelijke betaalvorm. Het voorstel van het MOB om de acceptgiro ook ná 1 januari 2019 te handhaven (net zo lang er een echt volwaardig alternatief voorhanden is en/of een minimumgrens is bereikt) is o.a. door de Consumentenbond, ANBO, Ieder(in), ondersteund. Hiertoe heeft het MOB heeft besloten! Afgesproken is dat de uitwerking ervan gaat plaatsvinden in een overleg tussen betaalvereniging/banken met vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde consumentenorganisaties.

Tot zover de berichtgeving van een aantal resultaten uit het MOB. U kunt alles over de hierboven vermelde items nog een rustig (en uitgebreider) nalezen in het nieuwsbericht van DNB.

Met dank aan Cees van Tiggelen, voorzitter van de WTB die namens NVOG, KBO-PCOB en NOOM deelneemt aan het MOB, voor het doorgeven van bovenvermelde informatie.

Veel te veel geld verspild in de zorg.

Elk jaar worden miljarden euro’s in de zorg verspild. Dat komt doordat niemand weet waar het geld precies naartoe gaat. Dit zeggen Willem Wansink (journalist in de gezondheidszorg) en Eeke van der Veen (voormalig voorzitter RvB van een zorgverzekeraar en voormalig  Tweede Kamerlid) in hun boek “De burger de baas“.

Zelfs minister Schippers kan volgens hen niet exact aangeven waaraan de 74,6 miljard euro die in 2016 indirect op haar begroting staan worden besteed. De minister is zich er ook van bewust dat het bijna onmogelijk is om patiënten vooraf inzicht te geven in de kosten van een behandeling.

De Consumentenbond, die een onderzoek deed onder bijna honderd ziekenhuizen, werd in 2014 evenmin veel wijzer van de antwoorden op de vraag wat een veelvoorkomende behandeling kost.

Ingewikkelde regels
Aan de ene kant wordt deze stroperigheid volgens Wansink en Van der Veen veroorzaakt door de vele ingewikkelde regels, de uitdijende bureaucratieën van administrateurs en toezichthouder en door falende declaratiesystemen. Artsen snappen vaak weinig van de rekeningen, de patiënt haakt sowieso af, als die ooit een rekening te zien krijgt. Daar komt bij dat facturen vaak pas jaren later worden ingediend bij de zorgverzekeraars. Daardoor is het lastig te achterhalen waarvoor moet worden betaald. Bovendien hebben de zorgverzekeraars het voor het zeggen, in elk geval in de beeldvorming.

Veiligheid
Er wordt ook veel geld over de balk gesmeten door allerlei niet gebruikte medicijnen, verbandmateriaal of bijvoorbeeld incontinentieluiers weg te gooien. De apotheek neemt ongebruikte medicijnen niet terug, of ze worden vernietigd. Pure verspilling, al is dit bedoeld om de veiligheid te dienen.

Kennis
Burgers die nu of in de toekomst aanspraak maken op welke vorm van zorg dan ook, kunnen pas echt iets te zeggen krijgen over zorg en verspilling als zij zich met elkaar verbinden tot een invloedrijke beweging. De burger de baas moet ze hierbij van de benodigde kennis voorzien. Op 30 november nam Gerdi Verbeet, oud-Kamervoorzitter en ambassadeur van het burgerinitiatief G1000, het eerste exemplaar in ontvangst.

Bron: SKIPR, het dagelijkse nieuws in de zorg, 30 november 2016.