Constructief overleg met staatssecretaris Klijnsma

Op 14 oktober en 23 november stuurden de ouderenorganisaties een gezamenlijke brief aan staatssecretaris mevr. Klijnsma van SZW. Wij hadden n.l. inhoudelijk overleg verwacht n.a.v. onze brieven voorafgaand aan het Kamerdebat en willen op een gestructureerde wijze een volwaardig gesprekspartner zijn, maar kregen uit Den Haag niet de gewenste reactie.

Mevrouw Klijnsma reageerde op onze brieven door ons eind november uit te nodigen voor een gesprek. Dat gesprek tussen de staatssecretaris en een delegatie van de NVOG, KNVG, ANBO, KBO-PCOB en NOOM heeft vrijdag 2 december in Den Haag plaatsgevonden.

In het gesprek zei de staatssecretaris onze organisaties wel degelijk als gesprekspartners te zien, maar dat zij vaak met korte informele lijnen moet werken. En haar speelruimte bij het nemen van maatregelen ter voorkoming van kortingen op pensioenen is erg klein. Een verlenging van de hersteltermijn is op dit moment het enige instrument dat zij kan hanteren.

Wij hebben mevrouw Klijnsma gevraagd om te mogen deelnemen aan het ambtelijk overleg voor wat korte termijnproblemen betreft en om een formele positie bij de SER (Sociaal Economische Raad) voor de lange termijn (nieuw pensioenstelsel).

Ten aanzien van het laatste punt zegde zij toe mevrouw Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, te zullen benaderen. Die positie in de SER zullen de ouderenorganisaties volgens de staatssecretaris waarschijnlijk alleen kunnen krijgen wanneer er één vertegenwoordiger van alle ouderenorganisaties is. Ook moet de negatieve framing worden doorbroken en moeten ouderen én jongeren laten zien een gezamenlijk belang te hebben in een goed pensioenstelsel.

Er werd afgesproken dat zal worden gewerkt aan gestructureerd overleg met ambtelijke en bestuurlijke interactie. Half december zal een gesprek met de staatssecretaris, de ouderenorganisaties en jongeren worden georganiseerd met als doel een stevige basis te leggen voor gezamenlijk optrekken en het doorbreken van framing. Aansluitend daarop zal een gesprek worden gearrangeerd waarbij ook de vakbonden zullen worden uitgenodigd. De voorzitter van de NVOG zal het aanspreekpunt van de ouderenorganisaties bij de SER zijn.

Onder de dertig zijn ze het wel eens!

Op 6 december hebben zeven gezamenlijke jongerenorganisaties van de politieke partijen (behalve de PVV, die geen Jeugdclub heeft en de SP) een manifest “Licence to Heal” aangeboden aan de Tweede Kamer over de medicijnkosten. De medicijnkosten stijgen met gemiddeld 10% per jaar en dat moet stoppen!

Zij willen dat er iets gebeurd aan de geneesmiddelenprijzen en de jongeren willen een stap verder gaan dan minister Schippers. ”De farmaceutische industrie moet beseffen dat zij een maatschappelijk doel dienen” zegt de voorzitter van de liberale VVD. “Wij willen geen patenten openbreken, maar wel een afspraak dat de betaalbaarheid van de medicijnen waarborgt.” Hierin worden zij gesteund door belangrijke experts en de academische ziekenhuizen en andere medische organisaties. Veel ontwikkelingen van nieuwe medicijnen worden gedaan door kennisinstituten en medische centra van universiteiten, dus met publiek geld en daarna verkocht voor groot geld aan de medicijnfabrikanten. Dat moet ophouden. Als met publiek geld iets belangrijks wordt ontdekt dan moet dan ook publiek blijven!

Hierbij speelt ook de rol van de universiteiten in de wereld. Een belangrijk deel van de essentiële medicijnen wordt ontdekt met publiek geld, zoals door kennisinstellingen en universiteiten.
In de vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid lopen de emoties soms hoog op sinds de SP is gekomen met het nationaal Zorgfonds. Het is goed te zien dat de jeugd zich echt ook met de zorgkosten bezighoudt. Maar het komt ook niet vaak voor dat alle jongerenorganisaties van de politieke partijen het eens zijn over een onderwerp, maar nu is dit wel gelukt om van links tot rechts samen te werken. Het doel van iedereen moet zijn: Lagere zorgkosten en een betere toegang tot medicatie.

Het is goed te lezen dat ook jongeren in eendrachtige samenwerking opkomen voor de problemen die ook ouderen hebben met de dure medicijnen. Zij halen nu voor ons de kolen uit het vuur!

NFK start campagne “Uitbehandeld maar niet uitgepraat”.

Gisteren is de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties) de campagne ‘Uitbehandeld maar niet uitgepraat’ gestart om het praten over de laatste levensfase en het levenseinde te bevorderen. Nog te vaak is er een taboe op het spreken over het levenseinde.

De campagne wordt onder de aandacht gebracht middels een persbericht en een campagnewebsite (www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl), met daarop een emotionele film, een mailing naar patiënten en partijen in het zorgveld en ondersteuning door communicatie van andere externe partijen. De actie wordt tevens gepushd via social media met onder meer Facebook posts en Tweets.