Correctie op nieuwsbrief 45, zie de link onder de correctie

Correctie:

Geachte lezer van de NVOG nieuwsbrief, in nieuwsbrief nr. 45 van j.l. zaterdag staat onder het artikel van de voorzitter een oproep tot steunbetuiging met daarin een link naar een e-mailadres.

De link verwijst echter naar Outlook Web App waarvoor een mailadres + wachtwoord nodig is. Dat was niet de bedoeling en wij bieden ons excuus aan voor deze technische onvolkomenheid.

Wanneer u wilt reageren en uw steun betuigen voor de komende acties, doet u dat a.u.b. via deze link: communicatie@gepensioneerden.nl. U kunt daar ook aangeven of u bereid bent een (bescheiden) financiële bijdrage te leveren.

Mocht u toch nog problemen ondervinden, dan kunt het hierboven vermelde e-mailadres kopiëren en plakken (of handmatig ingeven) in uw mailaccount.

Bij voorbaat dank.

De redactie van de NVOG nieuwsbrief.

Lees: nieuwsbrief NVOG, nr. 45