Prinsjesdag 2016: minimaal plusje stemt ouderen nog niet vrolijk

Een klein plusje, dat is wat ouderen na acht jaar koopkrachtdaling hooguit krijgen. Nibud deed onderzoek in opdracht van ouderenorganisaties KBO-PCOB, NVOG, KNVG en NOOM. Senioren geloven niet zomaar in echt koopkrachtherstel tijdens een verkiezingsjaar. Daarvoor is de kloof met werkenden te groot geworden. Reparatie is hard nodig.

De nieuwe Nibud-cijfers bevestigen wat veel ouderen al aan den lijve ervaren. Reden voor de ouderenorganisaties om niet mee te juichen met het positief gebrachte Prinsjesdag-nieuws. Zo blijkt dat ouderen met een gemiddeld pensioen er onder kabinet Rutte-I en -II tot wel 6,7% op achteruit gingen.

Het verschil tussen werkenden en gepensioneerden is groot: dit jaar gingen werkenden er zo’n 3% op vooruit terwijl gepensioneerden er tot wel 9% op achteruit gingen. De kloof ontstond in 2007, werd de afgelopen jaren groter en wordt ook volgend jaar in stand gehouden. De koopkracht van gepensioneerden beweegt zich grotendeels langs de nullijn, terwijl veel werkenden een flinke plus krijgen. Aan dat verschil moet een einde komen, vinden de ouderenorganisaties. Gepensioneerden hebben de afgelopen jaren fors in moeten leveren. Als het economisch beter gaat, horen zij daar in gelijke mate van te profiteren. Ze moeten niet met een tientje per maand, mogelijk eenmalig, worden afgescheept.

Zorgkosten veel te hoog
Het Nibud toont aan dat de zorgkosten van ouderen in vijf jaar tijd zijn gestegen met €1.000 voor een alleenstaande AOW’er en tot €3.400 per jaar voor een echtpaar met AOW en €10.000 aanvullend pensioen. Het zijn deze uitgaven die ouderen parten spelen. Dat is ook te zien in het meerjarenoverzicht: juist mensen met hoge zorgkosten hebben het meest ingeleverd. Bovendien zijn er lokaal grote verschillen tussen gemeenten in zorg en ondersteuning. Een nieuw kabinet moet zich er vol voor inzetten de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Pensioenkortingen
Het Nibud volgt in de berekeningen het Centraal Planbureau (CPB), dat er vanuit gaat dat gemiddeld genomen de pensioenen niet zullen stijgen of dalen. Daarbij kijkt het CPB naar ontwikkelingen bij zowel de fondsen die mogelijk moeten korten als de fondsen waar nog wél geïndexeerd kan worden. De ouderenorganisaties willen echter weten wat er gebeurt als een fonds wél moet korten. Pensioenkortingen zijn voor grote groepen mensen – onder andere ABP-gepensioneerden – namelijk heel dichtbij. Zo’n korting volgt bovendien op jarenlange uitblijvende indexatie die oploopt tot zo’n 14%. Daarmee kan een koopkrachtdaling voor veel ouderen nog verder oplopen.

Concreet vragen de ouderenorganisaties aan het zittende en het toekomstige kabinet: dicht de kloof in koopkrachtontwikkeling tussen gepensioneerden en werkenden. En compenseer mensen die zwaarder geraakt worden door een stapeling van hoge zorgkosten, woonlasten, korten pensioenen en fiscale maatregelen.

> Bekijk het onderzoeksrapport van het Nibud (.pdf)