Wachttijden medisch specialistische zorg stijgen weer!

De vraag naar medisch specialistische zorg stijgt. Hoe dat komt weet men niet! De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) komt er nog niet uit en vraagt aan de zorgsector om samen met de zorgverzekeraars daar een onderzoek naar te doen en maatregelen te nemen!

De problematiek doet zich vooral voor bij allergologie, oogheelkunde, maag-, darm en leverziekten, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, pijnbestrijding, neurologie en neurochirurgie. Dit zijn specialisaties waarbij ook veel ouderen betrokken zijn. Zou het wellicht veroorzaakt worden door het feit het aantal ouderen en zeer ouderen stijgt?

Ook lezen wij in de pers dat de problematiek van wachttijden toeneemt bij de Eerste Hulp afdelingen van de ziekenhuizen. Dat wordt, volgens de informatie van de ziekenhuizen, veroorzaakt door een steeds groeiend aantal ouderen dat langer thuis moet blijven wonen, door te lang wachten met het inroepen van medische hulp en dat de huisartsen, als er iets aan de hand is, de oudere steeds meer naar de Eerste Hulpdiensten verwijst.

Wij hebben al eerder de overheid duidelijk gemaakt dat de vraag naar specialistische zorg mede door de groei van het aantal ouderen, snel toeneemt en dat daarvoor maatregelen moeten worden getroffen. De overheid verwijst dan wel naar zelfzorg en eigen regie, maar dat zal niet altijd helpen.

De NZA  ziet nu de oplossing in een integraal plan.

Ten eerste moet de informatievoorziening aan de patiënten verbeteren. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten patiënten actief bemiddelen naar een ander ziekenhuis als de wachttijden te lang zijn (Echter dit is volgens ons niet de oplossing, het is dweilen met de kraan open!),

Ten tweede wil men de registratie van de wachttijden verbeteren. Ook dat is volgens ons niet de oplossing. Meer weten erover betekent niet dat het wordt opgelost.

Ten derde vraagt de NZA zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken te maken voor een gezamenlijke aanpak.  Dat levert echter geen extra behandeltijd op!

Als vierde oplossing  zegt de NZA  dat de “eerste lijn” de problemen meer zelf gaat oplossen of dat meer kan worden doorverwezen naar zelfstandige  behandelcentra. Dus particuliere klinieken zouden het moeten oplossen. En dat is iets waar de minister nu weer tegen is,

Wij missen in dit rijtje: een grondiger herziening van de organisatie van de curatieve zorg zoals voorgesteld in het advies van de commissie “Zorg in 2030” aan de regering in 2015. Dat zou ons inziens de oplossing moeten zijn!  Enige tijd geleden publiceerden wij een stuk over ziekenhuis Bernhoven in Uden, dat volgens de uitgangspunten van het advies over de Zorg in 2030 is gaan werken met een uitstekend resultaat!

Wij blijven er bij de overheid op aandringen om de organisatie van de curatieve zorg aan te passen conform het gegeven advies willen wij in 2030 een betaalbare en toegankelijker zorg hebben!!

Mocht u problemen hebben met wachtlijsten dan kan wellicht uw zorgverzekeraar u een alternatief bieden.

Hier volgen de adressen van de 4 grootse zorgverzekeraars hiervoor:

Zilveren Kruis: Van 08.00 tot 18.00 is de zorgcoach bereikbaar via 071 364 02 80
Menzis: Van 08.30 tot 19.00 uur is de zorgadviseur bereikbaar via 088 222 42 42
CZ Groep: Van 08.30 tot 17.30 is het zorgteam bereikbaar via 013 594 91 10
VGZ: Van 08.30 tot 17.00 is de zorgadviseur bereikbaar via 088 131 16 11

Voor de andere zorgverzekeraars zal dit zeker in de polisvoorwaarden staan.

Kostendelersnorm uit wet gehaald.

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de Voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd. Lees hier verder…

AVI Nieuwsbrief juli.

Aandacht voor Iedereen (AVI), heeft de juli nieuwsbrief gepubliceerd. Met het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. 

In dit nummer o.a. aandacht voor het groeiend aantal burgerinitiatieven in het zorglandschap.U kunt de nieuwsbrief hier lezen.