Belangenbehartiging.

In het juni ledenmagazine van onze lid-organisaties VO-ING en VO-NN werd een artikel over belangenbehartiging gepubliceerd. Wat houdt deze term in en welke rol speelt NVOG hierin voor hun leden?

Maarten Maas, voorzitter van de NVOG-commissie Koopkracht vertelt hierover in het artikel, dat de titel “Hard werken en volhouden” meekreeg. Het leek ons goed de tekst ervan in een nieuwsbrief te plaatsen, zodat onze andere lid-organisaties hiervan ook kennis kunnen nemen. U kunt het artikel hier downloaden (pdf).

Dekkingsgraden pensioenen in juni onveranderd.

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioen-fondsen is in juni stabiel gebleven op 105%. De beleidsdekkings-graad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 101% naar 102%. Dat blijkt uit de Pensioen-thermometer van Aon Hewitt.

Voor de pensioenen lijkt een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kansrijk. Deze partijen zijn alle vier voor een individueler systeem met collectieve risicodeling en zonder doorsneepremie. Een nadere uitwerking van variant 4C van de SER-verkenning lijkt meer opportuun te worden. 

Bron: Aon Hewitt

Akkoord over aanpak personeelstekort ouderenzorg.

In de arbeidsagenda 2023 is deze week een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg.
Daaraan hebben meegewerkt; Actiz, de vereniging voor verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties, de vakbonden FNV en CNV, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De partijen gaan zich onder meer inzetten op een hogere personeelsbezetting in de ouderenzorg, bijvoorbeeld door het uitbreiden van kiene contracten en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook gaan zij zorgen dat er vanaf volgend jaar voldoende stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar zijn.

Uiteraard gaat er ook gewerkt worden aan innovatie in de ouderenzorg en het vinden van manieren om het werk anders, slimmer en beter te organiseren. Ouderen moeten meer zelfredzaam worden gemaakt en het werk voor de zorgprofessional moet worden vergemakkelijkt en verbeterd. Inzet van moderne technologie is noodzakelijk. Het werk en in de ouderenzorg moet ook aantrekkelijk blijven en worden om snelgroeiende aantal ouderen van goede zorg te voorzien.

Volgens verwachting groeit het aantal 80-plussers, de groep die meer dan gemiddeld om zorg vraagt, van 700.000 nu naar 1.250.000 in 2025!

Het ministerie van VWS heeft € 72 miljoen beschikbaar gesteld om de planen tot uitvoering te brengen.
Er zijn in de komende jaren zo’n 125.000 extra medewerkers nodig om aan de zorgvraag van deze groep te kunnen voldoen. Daarnaast is het zaak te zorgen dat medewerkers die al werkzaam zijn in d ouderenzorg hun baan behouden.

Ton Heerts, voorzitter van de WMO-raad en vicevoorzitter SBB hoopt dat de afspraken eraan gaan bijdragen dat meer jongeren het belang van ouderenzorg ontdekken.
Wij vinden dit als belangenbehartiger voor de leden van onze lid-organisaties een zeer goede ontwikkeling. Wij hadden daar bij de overheid al voor gepleit.

Laten wij ouderen daaraan bijdragen om onze kleinkinderen eens op deze zeer belangrijke en aantrekkelijke functies te wijzen en hiervoor een MBO of/en HBO opleiding te gaan volgen.

Bron: Skipr