Herinnering NVOG mini-enquête

Op de vorige week aan onze lid-organisaties en lezers van de nieuwsbrief verzonden e-mail met het verzoek deel te nemen aan een kleine enquête met betrekking tot de NVOG nieuwsbrief en website, zijn tot ons genoegen flink wat reacties binnengekomen. Alle inzenders hartelijk dank daarvoor!

Nochtans zouden wij het fijn vinden als meer mensen de enquête zouden invullen, zodat wij de nieuwsbrief en de website nóg beter op uw wens kunnen afstemmen.

Wanneer u ons bericht van woensdag 5 oktober heeft gemist, heeft u nu een tweede kans om het enqueteformulier in te vullen. Lid-organisaties die de mail (nog) niet aan hun leden hebben doorgestuurd, verzoeken wij beleefd dit alsnog te doen. Als u hier klikt, kunt u de begeleidende tekst voor de enquête lezen en door op deze link te klikken, het enquêteformulier met 10 korte vragen invulen.

Het resultaat van het onderzoek zal in de tweede heflt van november bekend worden gemaakt.

eHealth is meer dan alleen techniek

Belt u nog steeds met de huisarts om een afspraak te maken of om een herhalingsrecept te vragen? Gaat u altijd voor een gesprek naar uw huisarts? Hebt u de mogelijkheid om uw eigen medisch dossier in te zien? Allemaal zaken die door eHealth toepassingen anders kunnen.

Jaarlijks wordt door Nictiz en het NIVEL de eHealth monitor uitgebracht. De stand van zaken en de ontwikkelingen rondom eHealth in Nederland wordt daarin beschreven. eHealth is een breed begrip. Zelfmanagement hoort daarbij. Denk aan het zelf bijhouden van bloeddruk, bloedglucose en longfunctie en deze informatie vervolgens verzenden naar de zorgverlener. Ook automatische herinneringen via de telefoon om uw medicijnen in te nemen valt in deze categorie.

eHealth is ook de informatie uitwisseling tussen zorgverleners onderling. De huisarts die de voor de apotheek benodigde informatie via een internettoepassing verstuurt of de medisch specialist die na uw bezoek, het verslag online naar uw huisarts stuurt.

In de 2016 uitgave van de eHealth monitor wordt geconstateerd dat elektronische dossiervoering en elektronische informatie-uitwisseling niet meer weg te denken zijn. Gelijktijdig is de conclusie dat het allemaal nog veel beter kan en dat van bestaande online (medische) gemaksdiensten te weinig gebruik wordt gemaakt of kan worden gemaakt.

Vooral huisartsen bieden u steeds meer mogelijkheden. Zo kunt u bij een groot aantal huisartspraktijken zelf uw afspraak via internet inplannen, u kunt via een e-consult uw vragen aan de huisarts stellen en is het eenvoudig om herhaal recepten via de site van de huisarts te regelen. Voorzover de apotheek u dat al niet aanbiedt!

Een mooie toepassing is ook dat u op de site van uw huisarts, met uw DigiD, kunt inloggen op een toepassing als Mijngezondheid.net. U vindt daar ondermeer informatie over uw medische zaken, inclusief uw medicijnenoverzicht en voor zover van toepassing de uitslagen van onderzoeken die u heeft gehad.

Veel mensen maken nog geen gebruik van eHealth toepassingen. Onbekendheid met de mogelijkheden die eHealth u kan bieden, is hiervoor een belangrijke reden. Natuurlijk is het ook gewoon wat wij gewend zijn te doen: via de telefoon of naar het spreekuur. Vanzelfsprekend kan een e-consult, een spreekkamer consult niet altijd vervangen. In voorkomende gevallen kan het wel een efficiënte oplossing zijn.

Een belangrijke conclusie uit de eHealthmonitor van 2016 is dat eHealth meer is dan techniek. Je kunt nog zoiets moois maken, maar vervolgens moet je er wel voldoende aandacht voor vragen. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om van hun online diensten gebruik te maken. Dat gebeurt veel te weinig, terwijl die eHealth toepassingen ook weer bijdragen aan een stukje eigen regie!

Wilt u er meer over lezen? Klik dan hier voor het complete rapport.

NVOG biedt cursus “Lezen Jaarverslagen” aan.

De Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties biedt leden van NVOG-lidorganisaties-  en iedereen die daarvoor belangstelling heeft- dit jaar de mogelijkheid aan om deel te nemen aan de cursus “Lezen Jaarverslagen van Pensioenfondsen”.

Tijdens de cursus zal uitgelegd worden wat de betekenis is van bepaalde begrippen en cijfers, opgenomen in de jaarrekening. U kunt daarbij denken aan o.a. beleggingen, vorderingen, reserves, voorziening pensioenverplichtingen, pensioenvermogen, premiebijdragen, kostendekkende premie, beleggingsresultaten, pensioenopbouw, dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad enz. De jaarrekening vormt de hoofdmoot.

De cursus is bedoeld voor deelnemers met geen of weinig kennis op financieel/administratief gebied. Leden van een belangenvereniging, die lid zijn in een verantwoordingsorgaan van hun pensioenfonds kunnen er hun voordeel mee doen.                                                        

De dag waarop deze 1-daagse cursus wordt aangeboden is woensdag 9 november 2016 (in de vergaderzaal van de NVOG te Utrecht). Het aanvangstijdstip is 10.30 uur en de verwachting is dat we om 15.00 uur kunnen afsluiten. De maximale capaciteit van de zaal is 10 deelnemers. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. De kosten per deelnemer bedragen € 25,= incl. lunch. Reiskosten zijn voor eigen rekening.  

Een week vóór aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer het programma, deelnemerslijst en een routebeschrijving naar het kantoor van NVOG in Utrecht.

Belangstellenden kunnen zich vóór 25 oktober 2016 aanmelden (onder vermelding van naam, organisatie, mailadres, en telefoonnummer ) bij J. Poppelaars, e-mail jpoppelaars@kpnmail.nl of telefoon 076-5414150.

Namens de Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties NVOG,