NVOG stuurt brief naar staatssecretaris mevr. Klijnsma

De NVOG heeft gisteren, samen met de KNVG en de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM, een brief gestuurd aan mevrouw Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een kopie van de brief is ook gestuurd aan DNB, de vaste Tweede Kamercommissie SZW, de leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Pensioenfederatie, het Koninklijk Actuarieel Genootschap, de deelnemers aan het zgn. Achtpartijenoverleg en aan de SER commissies die zijn betrrokken bij de Pensioendialoog. 

In de brief. waarmee wij de staatssecretaris als het ware de helpende hand toesteken, doen wij haar een aantal expliciete voorstellen die zij kan betrekken in het onderzoek naar het in kaart brengen van de effecten op eventuele kortingen van pensioenen.  

Omdat wij vinden dat het kabinet op het punt van het (onnodig) korten op pensioenen vrijwel niets heeft ondernomen, is aan minster-president Rutte een kopie van de brief aan mevr. Klijnsma gestuurd, waarin wij hem uitdrukkelijk verzoeken zich ten volle in te zetten om maatregelen te treffen ter voorkoming van het onnodig korten van pensioenen. 

Het mag gezegd worden dat de gezamenlijke NVOG/KNVG pensioencommissie met het opstellen van deze brieven uitstekend werk heeft afgeleverd.

Bovendien is het prettig te constateren dat deze brieven konden worden verstuurd in gezamenlijkheid van zowel de beide koepels van pensioenverenigingen NVOG en KNVG als van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM. Hiermee geven wij een krachtig signaal aan de politiek dat de ouderen eensgezind optrekken wanneer hun belangen moeten worden verdedigd in Den Haag. Laten we hopen dat deze samenwerking zich in de toekomst verder zal versterken, want samen staan wij sterk!

Brief aan mevr. Klijnsma

Brief aan dhr. Rutte