NVOG en KNVG in gesprek met minister Koolmees.

Dinsdag 20 maart a.s. zal een oriƫnterend gesprek plaatsvinden met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarbij vertegenwoordigers van bijna alle ouderenorganisaties en jongerenorganisaties aanwezig zullen zijn.

Het gaat om kennismaking en uitwisseling van informatie en gedachten over waar we staan in de wereld van pensioenen en koopkracht. Als vervolg op dit gesprek hopen we afspraken te maken om verder te praten met de minister c.s.

Aan tafel zitten: NVOG, KNVG, ANBO, KBO-PCOB, NOOM, FNV senioren, CNV senioren, een vertegenwoordiging van De Unie en vier vertegenwoordigers van FNV, CNV en VCP jongeren. De coƶrdinatie van de bijeenkomst is in handen van NVOG/KNVG.

In de bijlage treft u een overzicht aan van de onderwerpen waarover wij met de minister willen praten.

Gesprekspunten 20 maart