De Nederlandse pensioenen en de EU

Eind juni stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een nieuwe EU-richtlijn voor pensioenfondsen. Daarover zijn in de media tegenstrijdige berichten verschenen. Sommigen beweren dat staatssecretaris Klijnsma onze pensioen aan Brussel heeft “verkocht” of “Europa bedreigt onze pensioenen”, anderen daarentegen zeggen dat hiermee de dreiging dat pensioenfondsen hun kapitaal naar het buitenland sluizen zonder toestemming van hun deelnemers of toezichthouder DNB is weggenomen.

Tijdens het overleg tussen het NVOG bestuur en de platformvoorzitters van eind augustus kwam de vraag op tafel hoe de positie van Nederlandse pensioenen is nadat de Tweede Kamer deze richtlijn heeft gefiatteerd.

Onze Europa deskundige mevrouw Regine Mathijssen vertelde desgevraagd dat in het overleg en de discussies die zij namens de NVOG in Brussel voert, de Nederlandse pensioenen op dit ogenblik geen bijzondere aandacht krijgen. Ons land werd er in de kwartaalrapportage van juni op gewezen het pensioenstelsel “sustainable” (duurzaam) te houden. Er is geen serieuze kritiek geuit en Nederland wordt ook geen gele of rode kaart voorgehouden, zoals sommige media beweren. 

De Commissie houdt op dit moment een enquête over de verschillende pensioen-producten in de EU landen. AGE Europe is hierbij nauw betrokken. Men wil nadere informatie welke producten er zijn, wat de kwaliteit is, de transparantie, de informatiestroom, welke belastingmaatregelen gewenst zouden zijn om die producten te bevorderen, welke rol zou de EU kunnen spelen, etc. etc.  Dit alles in het licht van het “White Paper” over “adequate income in old age”. Deze enquête moet eind van dit jaar klaar zijn.

Ook is men druk bezig het strategisch plan voor AGE voor de komende 3 jaar op te stellen. Het spreekt voor zich dat dit met 27 verschillende landen, die allemaal hun eigen agenda en cultuur hebben, geen een eenvoudige opgave is.

Door het aanklikken van de hieronder vermelde link kan men nalezen wat de nieuwe Europse pensioenrichtlijn voor Nederland inhoudt.

Nieuwe Europese richtlijn IORP II  

Vacaturemelding

De Werkgroep Jaarverslagen en Indexaties van de NVOG zit dringend verlegen om versterking. Wij zoeken naar vrijwilligers die in staat zijn om onze vragenformulieren in te vullen. De antwoorden zijn te vinden in de jaarverslagen  van pensioenfondsen. Deze informatie wordt  door één van de leden van de Werkgroep vervolgens opgeslagen in een database. De nieuwe vrijwilliger krijgt in de beginfase ondersteuning.

De doelstellingen van de Werkgroep en haar producten, waaronder analysetool 2014, verschil kostendekkende en feitelijke premie en modelontwikkeling dekkingsgraad kunt u vinden op de website van de NVOG www.gepensioneerden.nl/dossiers en dan onder de foto klikken op JAARVERSLAGEN EN INDEXATIES.

Onze Werkgroep verzorgt ook jaarlijks een tweetal dagcursussen: over de ontwikkeling van de dekkingsgraad en het leren lezen van een jaarverslag van een pensioenfonds. Als voorzitter van de werkgroep doe ik een indringend beroep op onze leden: wie wil onze werkgroep komen versterken?

Belangstellenden kunnen nadere informatie inwinnen bij: Bas Vooijs, Kapellestraat 9, 4351 AL Veere, telefoon: (0118) 50 10 20, e-mail: basvooijs@zeelandnet.nl  

Nieuwsbrief DNB

Deze week is de nieuwsbrief pensionen september van De Nederlandsche Bank uitgekomen, waarin o.a. een artikel over de Wet verbeterde premieregeling. U kunt de nieuwsbrief hier online lezen of lees de printversie (pdf).