Volg onze berichten

OVA Amelo houdt u op de hoogte
Nieuwsbrief PROO

Nieuwsbrief PROO

PROO is opgericht als een vrijwilligersplatform voor georganiseerde en ongebonden senioren, dat antwoorden zoekt op maatschappelijke vraagstukken rond de groeiende populatie senioren in Overijssel.

Geregeld brengt PROO een nieuwsbrief uit. 

Lees hier de actuele nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven verplaatst naar rechterkolom en naar hoofdmenu “Media”

We hebben steeds de nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden vermeld in deze berichtenkolom. Die nieuwsbrieven maken die berichtenkolom overvol. Daarom zijn ze verplaatst naar de rechterkolom, onder “Bekijk dit ook eens” en ook naar het hoofdmenu (bovenaan de website: “Media”). Daar vindt u een link naar de website van de Koepel met alle nieuwsbrieven. Als u wilt kunt u daar ook zelf een abonnement nemen op de nieuwsbrieven (onderaan de pagina).

Korting premie zorgverzekering

Korting premie zorgverzekering

Als lid van de OVA kunt u via de FASv korting krijgen op de premie zorgverzekering. Die korting is in 2020 verlaagd maar korting is nog steeds mogelijk.

Bekijk hier de nieuwsbrief van de FASv met informatie over de korting per zorgverzekeraar.

Nieuwsbrief NVOG

 

Reactie op brief van minister Koolmees over de kortingen op de pensioenen

In de nieuwsbrief die u kort hier voor heeft ontvangen, stond een aantal foutjes. Deze nieuwsbrief is de correcte versie.

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd waarin hij aankondigt de kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen en de premies op de pensioenen voorlopig te laten zoals ze zijn.

Het overgrote deel van de gepensioneerden en de actieve deelnemers in een pensioenfonds zullen volgend jaar niet worden gekort. Er is wel een ondergrens: Een klein aantal pensioenfondsen dat een dekkingsgraad beneden de 90% heeft, moet wel korten.

NVOG en KNVG zijn blij dat de minister mede door hun inspanningen dit besluit heeft genomen. Vorige week hebben wij in een goed gesprek de minister en zijn ambtenaren duidelijk kunnen maken waarom wij vinden dat er op dit moment niet moet worden gekort. Ter voorkoming van onrust en het verdwijnen van vertrouwen. Ook hebben wij kunnen aandragen welke redenen er zijn om de situatie zo te benoemen dat er sprake is van bijzondere economische omstandigheden. Dit gesprek op het ministerie hebben we gelukkig met alle seniorenorganisaties kunnen voeren. Dat maakt het verhaal krachtiger en geloofwaardiger.

De minister heeft zijn besluit genomen na overleg met de pensioenfondsen, met ons en met de politieke partijen. Daarom verwachten wij in het Kamerdebat geen problemen meer. Onze acties “voorkom kortingen” hebben wij daarom opgeschort.

Jaap van der Spek (NVOG) 

Joep Schouten (KNVG)

Nieuwsbrief NVOG en een correctie

Correctie op nieuwsbrief 45, zie de link onder de correctie

Correctie:

Geachte lezer van de NVOG nieuwsbrief, in nieuwsbrief nr. 45 van j.l. zaterdag staat onder het artikel van de voorzitter een oproep tot steunbetuiging met daarin een link naar een e-mailadres.

De link verwijst echter naar Outlook Web App waarvoor een mailadres + wachtwoord nodig is. Dat was niet de bedoeling en wij bieden ons excuus aan voor deze technische onvolkomenheid.

Wanneer u wilt reageren en uw steun betuigen voor de komende acties, doet u dat a.u.b. via deze link: communicatie@gepensioneerden.nl. U kunt daar ook aangeven of u bereid bent een (bescheiden) financiële bijdrage te leveren.

Mocht u toch nog problemen ondervinden, dan kunt het hierboven vermelde e-mailadres kopiëren en plakken (of handmatig ingeven) in uw mailaccount.

Bij voorbaat dank.

De redactie van de NVOG nieuwsbrief.

Lees: nieuwsbrief NVOG, nr. 45