Activiteiten Ouderen Vereniging Almelo

Elk jaar organiseren wij diverse activiteiten

Activiteiten Ouderen Vereniging Almelo

Elk jaar organiseren wij diverse activiteiten. In het afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld enkele themabijeenkomsten georganiseerd, een fietstocht naar “Glasrijk Tubbergen”, wekelijks is er op donderdagmiddag bingo, eens per maand is er in samenwerking met de Bibliotheek Almelo een Tabletcafé voor ouderen. Daar kunnen mensen terecht met allerlei vragen voor het gebruik van hun tablet. Verder werken wij met de andere ouderenbonden in Almelo (COSBO) samen om elk jaar in augustus de Zomerschool voor senioren in Almelo te realiseren met een heel gevarieerd programma.

In de tweede helft van 2015 zijn er in enkele wijken in Almelo gesprekken gevoerd met de leden. Daarbij is ook besproken waar mensen belangstelling voor hebben, wat interessante thema’s en activiteiten kunnen zijn voor de komende tijd. Begin 2016 komt ook nog een enquête bij het Seniorenjournaal, waar mensen hierover hun ideeën kunnen weergeven.
In elk geval is op basis van de gevoerde gesprekken, besloten om onze activiteiten te verschuiven van de woensdagmiddag naar de dinsdagmiddag.
Voor 2016 staat nog het volgende op de agenda:

Elke donderdagmiddag 14.00 uur Bingo
Woensdag 11 mei van 10.15-12 uur Tabletcafe senioren **
Maandag 27 juni: Inschrijven Zomerschool
Van 8 t/m 12 augustus 2016 Zomerschool
Donderdag 29 september fietstocht naar Glasrijk Tubbergen
Dinsdag 11 oktober Vrijwilligersmiddag
Dinsdag 8 november Verrassingsmiddag met lunch
Dinsdag 29 november Kaartmiddag met boerenbridge en klaverjassen
Dinsdag 20 december van 14.00 -16.30 uur Kerstmiddag

Toelichting

Bingo: Mensen, die geen lid zijn van een ouderenbond kunnen twee keer meedoen. Daarna wordt verwacht, dat men lid wordt van OVA, PCOB of KBO. Per bingokaart betaalt men € 2,50.
Het Tabletcafé is in Leescafé “De Meridiaan” in de Centrale Bibliotheek Almelo van 10.15 uur tot 12 uur. Het is kostenloos. U betaalt wel zelf uw consumptie.
Vrijwillige begeleiders zijn Hans Steenhuisen, Florieke Schmal, Hidde Walstra.
De Bingobijeenkomsten, de vrijwilligersmiddag en de kerstmiddag vinden plaats in het clubgebouw De Kauwe van voetbalvereniging DRC”12 (voorheen Rietvogels) , Rietstraat 112.