OVA-activiteiten AFGELAST!

Het bestuur van de OVA deelt mee:

In het kader van het coronavirus zijn er maatregelen afgekondigd door de overheid. De OVA is een organisatie die (grotendeels) bestaat uit mensen die tot de risicogroep behoren. De volgende maatregelen zijn daarom genomen:

* de activiteiten in het Huis van Katoen en Nu in de periode tot en met 31 maart gaan niet door.
* de lunches bij het ROC in deze periode gaan niet door.

In beginsel gaan de activiteiten die na 31 maart gepland zijn wel door, tenzij er nieuwe maatregelen worden afgekondigd.

 

Zie ook het bericht van AaVisie