Leeskring

Houdt u ook van het lezen van een boek? Dan is dit misschien iets voor u. De OVA wil beginnen met een leeskring. Het is de bedoeling om met een groepje van maximaal 12 personen het zelfde boek te lezen en dat daarna met elkaar te bespreken. De keuze van de te lezen boeken maken we in onderling overleg. We komen ongeveer één keer in de zes weken op waarschijnlijk een donderdagmiddag bij elkaar in het Huis van Katoen en Nu.

We nodigen mannen en vrouwen die lid zijn van één van de Almelose Ouderenbonden uit zich aan te melden. U krijgt dan een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst.

Aanmelden kan bij Hilly van Stuivenberg, mailadres wvanstuivenberg@tiscali.nl of telefoonnummer 06 4713 2442.