COSBO

De Stichting COSBO is een overkoepelend orgaan in Almelo waarin de plaatselijke ouderenbonden zijn verenigd: KBO, PCOB en OVA

De Naam COSBO staat voor: Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen.
Door deze organisatie is een goede samenwerking gerealiseerd voor alle ouderen in Almelo, ongeacht hun geloof en levensovertuiging.
De Stichting COSBO heeft zitting in de WMO adviesraad en is zeer betrokken bij ontwikkelingen voor ouderen met betrekking tot o.a. vervoersmogelijkheden, goede woningen, goede voeding, goede gezondheid, bewegen en hulpmiddelen. Verder geeft stichting COSBO informatie over sociale voorzieningen en helpt ze bij het invullen van formulieren en aanvragen voor een verzorgingstehuis, telefoonalarmering of een parkeerplaats gehandicapten. Ondereel van de COSBO is de Seniorenraad.
                                     
De Stichting COSBO is aangesloten bij Almelo Sociaal, en samen met andere vrijwilligersorganisaties, waaronder de BGA (Begeleidsgroep gehandicapten Almelo) de KRA (Kliënten Raad Almelo) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) adviesraad, zetten zij zich in voor mensen die in een sociaal-economisch en/of maatschappelijk kwetsbare positie verkeren.

NBvON

De OVA is aangesloten bij de NBvON. De NBvON regelt belangrijke zaken voor de aangesloten verenigingen, zoals kortingen van de ziekteverzekeraars, en de ledenadministratie.

Voor meer informatie over de NBvON wordt u verwezen naar de website van de NBvON.

Heeft u een leuk idee voor een activiteit bij de OVA? Een lezing, iets creatiefs, een excursie, spel en sport of iets anders? Vul het bericht in en doe het in de bus!

Ideeenbus

4 + 10 =

Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is de overkoepelende belangenvereniging van bijna 60 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangenverenigingen behartigt NVOG de belangen van de bijna 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

NVOG heeft een grote diversiteit aan lidorganisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars. De drie hoofdthema’s waarop NVOG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. De NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

NVOG is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies. 
NVOG werkt bovendien intensief samen met de KNVG en met de landelijke ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NOOM. De NVOG is tevens lid van AGE Europe, die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt. Voorts is NVOG oprichter van de Stichting Pensioenfatsoen (2011), die zich richt op eventuele collectieve juridische stappen ‘tegen de overheid, wanneer wijziging van het pensioenstelsel zou leiden tot aantasting van reeds opgebouwde rechten van gepensioneerden.