Persbericht FASv,  17 februari 2017

GEPOLITISEERD MANIFEST OVER WAARDIG OUDER WORDEN, NIET DOOR FASv ONDERTEKEND

De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) staat een open maatschappelijke discussie voor over beëindiging van het leven, wanneer iemand persoonlijk besluit dat hij of zij het leven voltooid vindt.

Eind 2016 is hierover een wetsvoorstel van D’66 aangenomen. De Christen Unie , omroep Max en UnieKBO/PCOB brachten als reactie op het ingediende wetsvoorstel van D’66 een manifest uit: “Waardig ouder worden”, plannen voor een zilveren stembusakkoord. Inmiddels is dit akkoord door meerdere maatschappelijke organisaties en individuele burgers ondertekend.

Wat  opvalt is dat naast de Christen Unie ook andere politieke partijen (CDA , SP, SGP en PVV) dit akkoord hebben ondertekend. Hierdoor is een open maatschappelijke discussie over een persoonlijk besluit over beëindiging van het leven, niet meer mogelijk– het is een gepolitiseerde discussie geworden.

Een aantal voorgestelde maatregelen acht de FASv zeker waardevol, maar de start vanuit een politieke invalshoek valt niet meer te herstellen. Waardevolle punten uit het manifest verdwijnen daarmee buiten beeld.

FASv is een landelijke koepel van autonome seniorenverenigingen.
FASv kan maatschappelijke initiatieven ondersteunen, wanneer deze aansluiten bij haar doelstellingen, maar zal politieke initiatieven, zoals het genoemde manifest, niet ondertekenen.

Namens het bestuur van FASV,
Eint Ockels, voorzitter
0521 – 510 345   /   06 – 532 580 39