Buurtgenoten helpen buurtgenoten

In Moergestel helpen buurtgenoten de buurtgenoten. Hiervoor is Moergestel opgedeeld in 7 kleine buurten, waarin elke buurt plusminus drie vrijwilligers zijn die als Buurtgenoot de contacten met de senioren onderhouden.
lees meer
 
Screen-to-face-zorg met robot

In Breda is met succes een proef afgerond met zorgrobot Rose. Het grootste succes werd behaald met de camera’s en ‘screen-to-face zorg’. Specialisten kunnen hiermee, via de camera’s die Rose heeft, een gesprek houden met de cliënt.
lees meer
 
Meer huisbezoeken in Lelystad

Kwetsbare ouderen in Lelystad worden vanaf volgend jaar extra ondersteund. Dat staat in het Uitvoeringsplan Wmo 2017. Zo worden er meer huisbezoeken georganiseerd en komt er extra begeleiding voor ouderen met zwaardere problemen
lees meer
 
Huurders verleid tot doorstromen

Woningcorporatie Eigen Haard verhuurde 38 van de 44 woningen van een nieuwbouwcomplex in Amstelveen aan doorstromers. De bewoners ruilden hun sociale huurwoning in voor een van deze vrijesectorwoningen.
lees meer
 
Woongroep buffer tegen eenzaamheid

Een toenemend aantal ouderen kiest voor een woongroep, om gezamenlijk oud te worden. In de moderne woongroepen heeft iedereen een eigen appartement en zijn er gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten. Maar privacy staat voorop.
lees meer
 
Wijkzuster toekomstproof

In West-Brabant is de Coöperatie Wijkzuster definitief opgericht. Dit werd gevierd met een symposium: De Wijkzuster Toekomstproof? Er werken 63 wijkzusters en wijkbroeders samen als aanspreekpunt op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de wijk.
lees meer
 
Levensles betere beeldvorming

Veel mbo-scholieren hebben een negatief beeld van het werken in de ouderenzorg. Om het nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het project Levensles gestart met als doel de beeldvorming over de ouderenzorg positief te beïnvloeden.
lees meer
 
Consortium BeterOud

Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud: Habion, KBO-PCOB, Movisie, het landelijk ROS-Netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast zijn Laego en Pharos nauw betrokken.
lees meer
 
Toolkit ‘Gezond Ouder Worden’

De toolkit ‘Gezond Ouder Worden’ is het resultaat van een samenwerking van Hogeschool Utrecht met studenten, ouderen en (internationale) partners. “In de toolkit staan eenvoudige, leuke, grappige oefeningen voor kleine groepjes ouderen.”
lees meer
 
Overwinteren op Bali of in Benidorm

Spanje is de populairste bestemming om te overwinteren. Senioren die de herfst of winter liever ver van huis doorbrengen, vertrekken het vaakst naar Bangkok, Kaapstad of Denpasar (Bali).
lees meer

‘Zo moet de ouderenzorg eruit zien!’

Christien Nijhuis is 90 jaar, woont thuis en krijgt maar een klein beetje hulp. Ze volgt de discussie de ouderenzorg op voet en schreef een pamflet met vijf tips.
lees meer
 
 Met huisdier minder eenzaam?

Kunnen huisdieren helpen zelfstandig wonende eenzame ouderen uit hun isolement te halen? Lisette Broeze wil die vraag beantwoorden in haar afstudeerscriptie toegepaste psychologie aan de Saxion Hogeschool.
lees meer