Een bericht van de FASv, waar de OVA bij aangesloten is: 

Met de benoeming van minister Ernst Kuipers kunnen wij ook veranderingen in de organisatie en uitvoering van de zorg gaan verwachten.

Met een brief aan de Tweede Kamer heeft hij meer inzicht gegeven in zijn strategie hierin.

Waar wil hij naar toe?

In ieder geval wil hij bereiken dat patiënten meer thuis dan nu in het ziekenhuis gaan herstellen. Het ziekenhuis zal daarvoor bv. ook meer hulpapparaten (zoals zuurstofapparaten voor COVID patiënten thuis) moeten aanschaffen die dat ook mogelijk maken. Daarnaast moet de samenwerking met de huisartsen worden uitgebreid. Ook denkt hij aan begeleiders daarvoor vanuit het ziekenhuis en van uit de wijkverpleging.

Nog meer mensen aannemen wordt vaak als oplossing genoemd voor de huidige personeelstekorten in de zorg. Helaas is het aanbod van personeel niet groot en daalt zelfs. Te weinig jongeren en ouderen die een ander soort werk zoeken richten zich op een baan in de gezondheidszorg.  Doen wij niets dan zal dat als consequentie kunnen hebben dat in de toekomst éen op de drie werkenden in Nederland in de zorg moet gaan werken om alle zorgvragen van de inwoners te kunnen beantwoorden. En dan stijgen de kosten, die nu al meer dan € 100 miljard bedragen, de pan uit, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid heeft becijferd.

Dit betreft ook de verpleeghuizen. De vraag naar verpleeghuiszorg stijgt. Niet alleen de verminderende beschikbaarheid van verzorgenden is het probleem maar zeker ook de kosten van één verpleeghuis- en verzorgingshuis bed zijn zeer hoog, ongeveer gemiddeld € 150.000 per jaar. De minister vraagt zich al of uitbreiding van het aantal verpleeghuisbedden financieel verantwoord zal zijn, ondanks de stijgende vraag. Ook daarvoor zullen oplossingen in de privésfeer moeten worden geactiveerd.  

Mede door de vergrijzing zal de vraag naar zorg, ondanks het bovenstaand kostenprobleem, toch groter worden in de komende jaren.  Wij als bevolking (en zeker ook de ouderen) zullen moeten begrijpen dat er meer een beroep zal moeten worden gedaan op onszelf en onze omgeving. Goed nadenken of wij bij “kwaaltjes” niet zelf, eventueel met onze huisarts, oplossingen gaan vinden. Maar ook de huisartsen zijn nu al, ook al hebben zij goed gekwalificeerde assistenten, zijn nu al zwaar belast en te weinig medische studenten kiezen voor het vak van huisarts. En onze huisvesting geschikt maken voor verzorging als het nodig is.

De minister heeft ook al gezegd dat in de komende regeerperiode de regels en bureaucratie in de zorg fors te gaan verminderen. Ook dat kan tot kostenbesparing leiden, mede omdat niet alles moet worden vastgelegd.

Tegen bezuinigingen in de zorg wordt dikwijls flink tegengas geven, ook door de Tweede Kamer.
(Zie de discussie over de 5 miljard “bezuinigingen” in de komende beleidsperiode, waarbij bedoeld werd:
5 miljard minder meer, dat is heel iets anders!)

Ook meer concentratie van en in ziekenhuizen zal tot besparingen op kosten kunnen leiden. In de krant heeft u kunnen lezen over het plan om de kindercardiologie van in 4 naar in 2 ziekenhuizen te concentreren.
(Wat een paar jaar geleden is gebeurd met de kinderkanker behandeling die voor heel Nederland nu in Utrecht is geconcentreerd, tot een ieders tevredenheid!).
Dat komt de kennis door samenwerking van specialisten en de kosten ten goede, maar de patiënt zal wellicht iets meer moeten reizen!

Een belangrijke pijler om tot minder stijging van de zorgkosten te komen is ook PREVENTIE.

De dagelijkse activiteiten als beweging, gezonde voeding, stoppen met roken en een gezond woon en
werkklimaat kunnen de zorg goedkoper maken omdat dit dure operaties, zware behandelingstrajecten of chronische zorg kan voorkomen of terugdringen. Maar daarvoor moeten mensen anders gaan denken over wat gezond is. En dat is bijvoorbeeld niet veel en ongezond eten. Minder suiker, vet, en zout levert een gezonder eetpatroon op en draagt bij aan preventie. Gezond leven is weten wat je wel en juist niet eet een drinkt.

Kortom, Nederland heeft in de zorg een groot probleem op te lossen om de gezondheidszorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Maar de Nederlanders zelf, ook U, kunnen/kan een positief graantje daaraan bijdragen.

Dus: Wij wachten de acties van de minister af, trachten die positief te benaderen, mede voor ons nageslacht, maar ook voor onszelf als ouderen!

En werken ook eraan mee!!!