Digitale foto-, mandala- en schrijfwedstrijd voor ouderen

De COSBO, waarin vertegenwoordigd zijn de ouderenverenigingen OVA, KBO en PCOB, schrijft een wedstrijd uit voor alle 55-plussers in Almelo, Aadorp en Bornerbroek. Ouderen zijn aan huis gebonden door de coronacrisis. De COSBO stimuleert ouderen om actief en creatief bezig te blijven onder de huidige omstandigheden.

De Ouderenbonden zijn er van overtuigd dat er onder de ouderen veel talenten zijn. Daarom organiseert de COSBO een schrijf- en digitale fotowedstrijd en een mandalawedstrijd met het thema ‘De Lente….’.

Criteria:
Iedere deelnemer heeft de vrijheid om het thema “De Lente” zelf in te vullen. Voor de schrijfopdracht zijn er twee categorieën om uit te kiezen: een kort verhaal (één A4) of een gedicht. Voor de digitale fotowedstrijd kan men kiezen uit een kleuren- of een zwartwitfoto. Het kleuren van mandala’s kan naar eigen inzicht als het thema “De Lente..” er maar in uit komt.

Prijzen:
Er is voor elke categorie een prijs van € 100,00 te winnen en er zijn troostprijzen. Daarnaast worden de prijswinnende verhalen, de mandala’s, gedichten en foto’s opgenomen in het SeniorenJournaal. Ook komt er een publicatie op “in de buurt Almelo ” en op Facebook en de website van de OVA.
Als ouderen elkaar weer mogen ontmoeten zal de prijsuitreiking plaatsvinden tijdens een gezellige OVA-morgen. Deze datum wordt later bekend gemaakt.

Deadline:
De jury bestaat uit Willem van Dooren, Evert Brouwer, Roel Dragt, Lily Altena en Martijn de Lange.
Insturen kan tot uiterlijk 15 mei 2020. Bij voorkeur ontvangt de jury de bijdragen digitaal per mail: roel.dragt@ouderenverenigingalmelo.nl.
Als u de verhalen, mandala’s of gedichten liever per post opstuurt, dan kunt u uw bijdrage insturen naar: Lily Altena, Almelo Sociaal, Grotestraat 174, 7607 CZ Almelo.

Oranjefonds:
Deze activiteit is mogelijk gemaakt door het hulpfonds “acute coronahulp van het Oranjefonds”.
Dit fonds stelt organisaties in de gelegenheid sociale initiatieven te organiseren.
Het Oranjefonds: een samenleving waarin niemand er alleen voor staat.